Wooninc

Partner in Eindhoven
Theo Timmers - Manager Vastgoed

Woningcorporatie Wooninc. is geworteld in de Metropoolregio Eindhoven. We hebben zo’n 11.000 woningen in elf gemeenten. De meeste woningen liggen in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Oirschot. Het is onze missie om iedereen, die vanwege een beperkt inkomen of kwetsbaarheid een beroep op ons doet, van betaalbare en duurzame woonruimte te voorzien in een leefbare omgeving.

Iedere dag werken we aan goed wonen, passend bij het inkomen en de levensfase van onze huurders. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat we stappen zetten richting een circulaire (bouw)economie. Doen we dit niet, dan zullen we in de toekomst vaker geconfronteerd worden met grondstofschaarste. Met circulair bouwen gaan we dit niet alleen tegen, maar verminderen we ook de CO2-uitstoot doordat we geen nieuwe materialen hoeven te produceren. Als opdrachtgever van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten kunnen wij hierop sturen. Dit vraagt echter om nieuwe kaders, nieuwe processen en nieuwe ambities. Cirkelstad Eindhoven helpt deze te formuleren door overzicht te bieden, te informeren, te faciliteren en (het netwerk) te verbinden, maar ook door een goede sparringpartner te zijn.