17 april – Infra en buitenruimte

CREATIO STAGE

10.30 – 11.15 uur

Wat kan de markt nu al realiseren? De Apeldoornse wijk De Parken wordt nu geraliseerd, as a service en ingebracht in een materialenpaspoort. Het Viaduct en Istreet laten zien dat ook grotere opgaves slim circulair gerealiseerd kunnen gaan worden.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circulaire wijk De Parken, Robby van den Broek“]Wat kan de markt al circulair realiseren? In Apeldoorn worden de wegen en buitenruimte van de wijk compleet circulair gerealiseerd door Roelofs en verwerkt in een materialenpaspoort.

Robby van den Broek is hoofd Kenniscluster Energie en Milieu (Duurzaam / Circulair / Innovatie) bij Roelofs[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Het eerste circulaire viaduct, Esther van Eijk“]Wat kan de markt al circulair realiseren? VolkerWesels heeft werk gemaakt van een circulair ontwerp van een viaduct. Totaal modulair opgebouwd zodat het viaduct in onderdelen te verwijderen is en elders op te bouwen.

Esther van Eijk is specialist circulaire economie binnen VolkerWessels. Tevens ambassadeur om intern sociale participatie, natuurlijk kapitaal en gezondheid intern toegepast te krijgen.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Istreet, de standaard voor de Floriade 2022, Lennart Graaff“]Wat kan de markt al circulair realiseren? BLOC brengt de toekomst naar vandaag. Het is een inclusieve, intelligente en circulaire (infinite) leefomgeving van de eerste 60 woningen van de Floriade in 2022.

Lennart Graaff is founding partner at BLOC | Dutch Mountains | The Gallery | Floriade 2022 | Dutch Windwheel | Next Generation Development

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 13.15 uur

Hoe kun je op een andere manier naar de ontwikkeling van een gebied kijken. Om waarde toe te voegen. Multi disciplinair vanuit meerdere studierichtingen, circulaire gebiedsontwikkeling en inclusief met de uiteindelijke gebruikers.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Inclusief ontwerpen van de stad, Robbert Jan van der Veen“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Met de ‘inclusive hub’ werken de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam op een integrale manier aan stadsopgaven. Hoe deze opgaven op te lossen en opnieuw te ontwerpen?

Robbert Jan van der Veen is eigenaar en stedenbouwkundige plein06, initiatiefnemer LDE InnovationLAB ‘Inclusive Hub’

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Circulaire gebiedsontwikkeling, Paola Huijding“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Platform 31 heeft Gemeente Haarlemmermeer geholpen, met experts en matserclasses, om de casus Lincolnpak in Haarlemmermeer circulair te ontwikkelen.

Paola Huijding is werkzaam bij Platform 31 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Ontwerpen met Social Impact, Aron Bogers“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Het ontwikkelen met en voor de gebruikers van woningen en wijken is nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Inbo vertelt over hun projectervaringen over bijvoorbeeld SPACE-S.

Aron Bogers is principal partner bij Inbo en gerepen door de global goals hoe die concreet te maken.

[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 14.15 uur

Opdrachtgevers hebben een belangrijke rol om de infra circulair te krijgen. Met Innova58 werkt Rijkswaterstaat aan de eigen ontwikkeling en richt gemeente Amersfoort zich in eerste instantie op beton.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Innova58, Stan Kerkhofs“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de verbreding van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg circulair te realiseren.

Stan Kerkhofs is werkzaam bij Rijkswaterstaat en continue op zoek hoe publieke en private samen werk kunnen maken van een natuurlijke leefomgeving.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Circulair beton op stadsniveau,Wouter Schik“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Gemeente Amersfoort heeft unaniem het circulaire beleidsplan aangenomen. Een belangrijk punt daarin, maak het beton van en voor de stad circulair.

Wouter Schik is werkzaam bij Arcadis als expert in duurzaam ontwerp en ontwikkeling. Ondersteunt Gemeente Amersfoort met de stap naar een circulaire buitenruimte.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Definiëring en rolbepaling, Miguel Kerkstra“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Gemeente Rotterdam heeft een afwegingsmodel gemaakt waarin circulariteit gedefinieerd is en alle partijen hun rol kunnen herleiden.

Miguel Kerkstra is adviseur voor de gemeente Rotterdam voor de infra en bouw.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 16.15 uur

Wat zijn de grotere bewegingen in Nederland? Met de Transitiecampus start er langjarig onderzoek op naar het meten van circulariteit, verdienmodellen, urban design en de nieuwe governance van de sector. Met de Transitieagenda heeft Nederland richting gegeven om circulair te zijn in 2050.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Accez, Ellen van Bueren“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Provincie Zuid-Holland is een onderzoeksprogramma gestart gericht op de circulaire en biobased bouwsector. De Binckhorst in Den Haag maakt onderdeel uit van het onderzoekstraject.

Ellen van Bueren is professor Urban Development Management aan de TU Delft en geeft (mede) richting aan het Centre for Sustainability.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Transitieagenda, Cecile van Oppen“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Met de Transitieagenda is een advies gegeven in proces, inhoud en investering hoe we in Nederland naar een 100% circulaire bouwsector kunnen toegroeien.

Cecile is mede oprichtster van Copper8. Heeft vanuit dit adviesbureau verschillende icoonprojecten begeleid en is auteur van o.a. ‘Circular Business: Collaborate and Circulate’.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ KampC, Peter Paul van den Berg“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Hoe zit dat eigenlijk bij onze zuider buren? Welke initiatieven worden daar ondernomen om tot een beweging te komen naar een circulaire bouwsector?

Peter Paul van den Berg is directeur van Kamp C, provinciaal Steunpunt rond Duurzaam Bouwen en Wonen in België.

[/accordion-item]

[/accordion]

Aanmelden voor gratis kaarten

TREFPUNT, Stand 12.049

10.30 – 10.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Gemeentes: ‘Aan de slag met Circulair bouwen’, Rutger Büch“] Cirkelstad nodigt alle gemeentes uit om in gesprek te gaan over hun volgende stap naar een circulaire bouwsector.

Rutger Büch is directeur van de Coöperatie Cirkelstad. Heeft Cirkelstad in de grote gemeenten van Nederland laten ontwikkelen en zoekt nu naar verbindingen in het land. 

[/accordion-item]

[/accordion]

11.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Grondstoffenbank, Maarten Barkhof“]Om vrijkomende materialen en elementen bij sloop of demontage gereed te maken voor een nieuw leven, is een grondstoffenbank de uitkomst. 

Maarten Barckhof is met Ron van Wijk een stichting begonnen om een grondstoffenbank in Nederland te realiseren. Als hub om een circulaire bouwsector van de grond te krijgen.

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Evaluatie van het Amsterdamse programma ‘Leren door te doen’, Jeroen van der Waal“]Amsterdam heeft in de afgelopen jaren het programma ‘Leren door te doen’ gedraaid. Om al doende te ervaren van een ‘circulaire bouw’ inhoudt. Het programma is geëvalueerd en de ervaringen worden gedeeld.

Jeroen van der Waal is werkzaam bij de gemeente en voert projecten uit ondersteunend voor de markt en eigen collega’s.

[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 13.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Kennismaking Track ‘Circulaire GWW’, Wytze Kuiper“]Cirkelstad organiseert met Nederland Circulair en MVO Nederland een track van 5 masterclasses om jouw GWW-project circulair te maken.

Wytze Kuijper begeleidt de track. Is zelfstandig ondernemer en Spinner binnen de Coöperatie Cirkelstad.

[/accordion-item]

[/accordion]

14.30 – 14.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Kennismaking Track ‘Circulaire scholen’, Wytze Kuiper“]Cirkelstad organiseert met Nederland Circulair en MVO Nederland een track van 5 masterclasses om jouw school-project circulair te maken.

Wytze Kuijper begeleidt de track. Is zelfstandig ondernemer en Spinner binnen de Coöperatie Cirkelstad.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 15.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Sneak preview ‘Circulair businessdesign’, Pieter van Os“]Maak zelf kennis met met Circo, op een circulaire wijze je eigen product of service herdefinieren.

Pieter van Os is mede initiatiefnemer van Circo. Inmiddels drie jaar ervaring met de methode en het opleiden van trainers.

[/accordion-item]

[/accordion]