18 april – Vastgoed

CREATIO STAGE

10.00 – 10.30 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Insert – De online circulaire marktplaats voor herbruikbare bouwmaterialen, Peter Kreukniet“]Het verbinden en ondersteunen van partijen in de bouwketen door collectief van sloopbedrijven om samen het hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren.

Peter Kreukniet is Programmamanager Circulair bij Buro BOOT. Het ingenieursbureau nam het initiatief voor de oprichting van insert.[/accordion-item]

[/accordion]

10.30 – 11.15 uur

Wat zijn de grotere bewegingen in Nederland? Met de Bouwagenda heeft de bouw verschillende roadmaps, het Bouwprogramma MRA introduceert een regioaanpak en het Rijksvastgoedbedrijf kijkt nationaal.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ De Bouwagenda, Bernard Wientjes“]In 2050 is Nederland 100% circulair. De Taskforce Bouwagenda zal zich inzetten om de kabinetsambitie Nederland Circulair in 2050 in nauwe samenwerking met andere relevante programma’s door te vertalen naar alle Roadmaps.

Bernard Wientjes is voorzitter van de Taskforce Bouwagenda en voorheen voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW.[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Het Bouwprogramma MRA, Guido Braam“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Met het Bouwprogramma MRA willen de Ccreators, TNO, EIB en Cirkelstad de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in de bouw te versnellen. Grootschalig brengen we circulariteit in de praktijk door innovaties actief te verbinden met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Guido Braam. Director at C Creators, Co Founder Powered by Meaning, Initiator NL circular hotspot, Investor[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Ciculaire aanpak Rijksvastgoedbedrijf, Roger Mol“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Dit heeft een grote impact op de bebouwde omgeving in Nederland, hoe pakt het Rijksvastgoedbedrijf dit aan?

Roger Mol. Directeur Transacties & Projecten at Rijksvastgoedbedrijf[/accordion-item]

[/accordion]

11.30 – 12.15 uur

Opdrachtgevers hebben een belangrijke rol om het vastgoed circulair te krijgen. Hier zie je een commerciele opdrachtgever, een publieke opdrachtgever en een collectief die hun projecten circulair in de markt zetten.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circl, Petran van Heel“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Het circulaire paviljoen van Nederland. Gerealiseerd door de ABN AMRO op de Zuidas van Amsterdam. Hoe hebben zij zichzelf en de markt uitgedaagd?!

Petran van Heel is werkzaam bij ABN AMRO als sector banker bouw.[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Aanpak Rijksvastgoedbedrijf, Peter Eitjes“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Op projectniveau kan het Rijksvastgoedbedrijf haar project breder maken naar een opgave voor de stad.

Peter Eitjes is projectverantwoordelijke voor twee projecten van het Rijksvastgoedbedrijf in Arnhem en Utrecht.[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Circulair Opdrachtgeverscollectief, Dennis Lausberg“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Woningbouwcorporatie Woonstad, Erasmus Medisch Centrum en de Gemeente Rotterdam vergroten de kans op een circulaire bouw in de synergie van hun opdrachtgeversrol.

Dennis Lausberg. Directeur Vastgoedontwikkeling en -Beheer bij Woonstad.[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 13.15 uur

Hoe kun je op een andere manier naar de ontwikkeling van vastgoed kijken (aftrap nextstep BNA)? Verschillende aanpakken om het vastgoed kostenefficiënt te realiseren door middel van zelfbouw, aannemer-loos en met circulaire producten.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ tHof van Carthesius, Charlotte Ernst“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. De ontwikkeling van een hof met een vijftal kantoor units. De ontwikkeling is zo veel als mogelijk gerealiseerd met vrijkomende reststromen uit de stad.

Charlotte Ernst. Co-founder Het Hof, stedelijke strategie / co-creatie / transformatie[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ next step BNA”][/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Blue City, Jan Jonger“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Op een andere manier kijken naar de herontwikkeling van het oude zwembad in Rotterdam ‘Tropicana’. Een circulaire ontwikkeling met circulaire huurders.

Jan Jonger is architect en founding partner van SuperStudios[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 14.15 uur

Wat kan de markt nu al realiseren? De markt is in staat om een gehele wijk, utiliteitsbouw en woningbouw circulair te realiseren. Wat is hun strategie en aanpak?

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circulaire transformatie Bajes kwartier, Steven Hupkens“]Wat kan de markt al circulair realiseren? AM heeft de oude Bijlmer Bajes overgenomen van het Rijksvastgoedbedrijf en gaat deze de komende periode circulair transformeren.

Steven Hupkens. Projectontwikkelaar bij AM vastgoedontwikkeling

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Alliander, Thomas Heye“]Wat kan de markt al circulair realiseren? Het nieuwe hoofdkantoor voor Alliander is gerealiseerd. Met vergaand onderzoek en realisatie is het een icoonproject geworden voor de utiliteitsbouw.

Thomas Heye. Duurzaamheidscoördinator bij Boele & van Eesteren.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Wij slopen niet, wij oogsten, Michel Baars “]Wat kan de markt al circulair realiseren? New Horizon realiseert voor woningbouwcorporatie Woonbron een circulaire woningbouwportefeuille. Door niet alleen de losse projecten maar de gehele portefeuille te betrekken.

Michel Baars is ondernemer. Hij bouwde 18 jaar aan het ingenieurs-bureau van Search dat in 2014 werd verkocht. Met New Horizon Urban Mining B.V introduceert hij risicodragend het vak Urban Mining in Nederland.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.00 – 17.00 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Algemene Ledenvergadering”] Voorlopige agenda:
– installatie Raad van Toezicht
– verantwoording coöperatie
– in gesprek over de groei agenda

[/accordion-item]

[/accordion]

Aanmelden voor gratis kaarten

TREFPUNT, Stand 12.049

10.30 – 10.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Gemeentes: ‘Aan de slag met Circulair bouwen’, Rutger Büch“] Cirkelstad nodigt alle gemeentes uit om in gesprek te gaan over hun volgende stap naar een circulaire bouwsector.

Rutger Büch is directeur van de Coöperatie Cirkelstad. Heeft Cirkelstad in de grote gemeenten van Nederland laten ontwikkelen en zoekt nu naar verbindingen in het land. 

[/accordion-item]

[/accordion]

11.30 – 11.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Waterbeheer op daken, Van der Tol“] Van der Tol laat zien dat daken een prima middel kunnen zijn om de waterbalans in gemeenten stabiel te houden.

Van der Tol is van huis uit een hovenier.

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Evaluatie Kosten Baten circulair bouwen, Jeroen van der Waal“]Gemeente Amsterdam heeft een evaluatie laten maken om de kosten en baten van circulair bouwen in beeld te brengen.

Jeroen van der Waal is werkzaam bij de gemeente en voert projecten uit ondersteunend voor de markt en eigen collega’s

[/accordion-item]

[/accordion]

13.00 – 13.15 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Boekbespreking: ‘Futureproof organisaties’, Jolein Baidenmann“]Gemeente Amsterdam heeft een evaluatie laten maken om de kosten en baten van circulair bouwen in beeld te brengen.

Jolein Baidenmann is zelfstandig ondernemer en auteur van het boek ‘Futureproof organisaties’.

[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 13.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Plastic gebouwen de toekomst, Nico Schouten“]Een studie naar het realiseren van gebouwen van afval-plastic.

Nico Schouten is afgestuurd aan de TU Delft en heeft een 9 behaald met zijn afstuderen.

[/accordion-item]

[/accordion]

14.00 – 14.15 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Ondertekening van de Samenwerking KIEMT en Cirkelstad, Rutger Büch en Luc Kikkert“]Beide partijen zetten zich in voor een circulair bouwprogramma in het oosten van het land.

Rutger Büch is directeur van de Coöperatie Cirkelstad. Luc Kikkert is directeur van KIEMT.deren.

[/accordion-item]

[/accordion]

14.30 – 14.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Boekbespreking Route Circulair, Wouter van Twillert“]Het boek geeft 31 verschillende businessmodellen uit de praktijk om circulairiteit door te voeren in de eigen organisatie.

Wouter van Twillert werkt bij de Ccreators en is heeft meegeschreven aan het boek ‘Route Circulair’.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.00 – 17.00 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Algemene Ledenvergadering”]Voorlopige agenda:
– installatie Raad van Toezicht
– verantwoording coöperatie
– in gesprek over de groei agenda

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 15.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Sneak preview ‘Circulair businessdesign’, Pieter van Os“]Maak zelf kennis met met Circo, op een circulaire wijze je eigen product of service herdefiniëren.

Pieter van Os is mede initiatiefnemer van Circo. Inmiddels drie jaar ervaring met de methode en het opleiden van trainers.

[/accordion-item]

[/accordion]