19 april – Interieur en Services

CREATIO STAGE

10.30 – 11.15 uur

Wat zijn de grotere bewegingen in Nederland? De Green Deal, Stichting Circulaire Economie en de Roadmap Next Economie zijn zo’n 3 jaar geleden gestart en komen nu in een nieuwe fase. Een fase van opschaling.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Next step Green Deal circulaire gebouwen, Yvette Watson“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Wat moet en zal er ook gebeuren als je het vraagt aan Yvette Watson. Zij is mede trekker geweest van de Green Deal Circulaire gebouwen die nu naar een nieuw fase gaat.

Yvette Watson. Trekker van de Green Deal Circulaire Gebouwen en oprichter van de PHI Factory | PHI Notes[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Next step Stichting Circulaire economie, Erick Wuestman“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Wat moet en zal er ook gebeuren als je het vraagt aan Erick Wuestman. Hij is mede initiatiefnemer geweest van de Stichting Circulaire Economie die nu naar een nieuw fase gaat.

Erick Wuestman. Initiatiefnemer van de Stichting Circulaire Economie, mede oprichter van de Coöperatie Cirkelstad en werkzaam bij KplusV.[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Next step Roadmap Next Economy, Henk Vooijs“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Wat moet en zal er ook gebeuren als je het vraagt aan Henk Vooijs. De Roadmap Next Economy gaat nu naar een fase van opschaling om doorbraken te forceren.

Henk Vooijs is werkzaam bij IQ, de ontwikkelingsmaatschappij van Provincie Zuid Holland en programmamanager van het circulaire programma.

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 13.15 uur

Hoe kun je op een andere manier naar de ontwikkeling van interieur en services kijken. Zowel de werkomgeving, de gevel als het gebouw kunnen slim gemaakt worden. Afgestemd op de gebruiker en opgenomen in een 3D omgeving.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Facade, introductie van slimme gevels, Stingo Huurdeman“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. De VMGR introduceert met Facade een slimme en leasebare gevel die zelf het klimaat weet te sturen. En zowel met de professional als met de bewoner communiceren.

Stingo Huurdeman is werkzaam bij de VMRG als projectcoordinator Technology, Innovation and Development

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Excellente werkomgevingen, Hans de wit“]

Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Het veiligheidshuis creëert excellente werkomgevingen, optimale benutting van ruimte en services.

Als afdelingshoofd facilitair bedrijf bij Veiligheidsregio Fryslân maakt Hans de Wit werk van excellente werkomgevingen.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Circular Building Platform, Rutger Sypkens“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. De BAM introduceert met het Circulair Building Platform een digitale marktplaat voor de bouw.

Rutger Sypkens is manager commerciële zaken en planontwikkeling bij BAM Bouw & Techniek Amsterdam. En voorzitter RvT van de Coöperatie Cirkelstad.

[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 14.15 uur

Wat kan de markt nu al realiseren? De markt is in staat om een interieur, catering en life style producten te realiseren. Wat is hun strategie en aanpak?

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circl interieur, Eline Strijkers“]Wat kan de markt al circulair realiseren? Met Circl heeft DoepelStrijkers laten zien dat je het interieur kunt realiseren met circulaire materialen en aanpasbaar voor huidige en toekomstige gebruikers.

Eline Strijkers is interieurarchitect en medeoprichter van architectenbureau DoepelStrijkers (2007) en de Dutch WindWheel Corporation (2015).

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Digitaliseren werkomgeving, Anton Verbeek“]Wat kan de markt al circulair realiseren? Trots heeft een softwarepakket ontwikkeld om in beeld te brengen hoe werkomgevingen daadwerkelijk gebruikt worden. Om zo middelen en services zo efficient mogelijk in te kunnen zetten.

Anton Verbeek is de directeur van Trots. Een duurzame huisvester die gebouwen optimaal benut en de mens centraal stelt.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Social Impact, Harry Wesseling“]Wat kan de markt al circulair realiseren? New Horizon Social Impact introducteert fysieke Upstore winkels die zowel hergebruik van goederen als de verkoop van circulaire producten stimuleren.

Harry Wesseling is directeur en mede oprichter van New Horizon Social Impact

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 16.15 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circulair rijksinterieur, Sabien van der Leij“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Rijkswaterstaat stelde de vraag aan de markt om 100.000 werkplekken circulair te realiseren. Een miljoenen project.

Sabien van der Leij is categoriemanager bij Rijkswaterstaat en verantwoordelijk voor de inkoop.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ HNK circulair interieur, Remco Boelens “]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Het Nieuwe Kantoor ontwikkelt voor zichzelf en kan daarin circulariteit meenemen in haar eigen businesscase.

Remco Boelens is directeur van HNK wat zelf en voor anderen continue circulariteit onder de aandacht brengt.

[/accordion-item]

[/accordion]

TREFPUNT, Stand 12.049

10.30 – 10.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Gemeentes: ‘Aan de slag met Circulair bouwen’, Rutger Büch“] Cirkelstad nodigt alle gemeentes uit om in gesprek te gaan over hun volgende stap naar een circulaire bouwsector.

Rutger Büch is directeur van de Coöperatie Cirkelstad. Heeft Cirkelstad in de grote gemeenten van Nederland laten ontwikkelen en zoekt nu naar verbindingen in het land. 

[/accordion-item]

[/accordion]

11.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Het Vuilrak: complete inrichting en beleving, Arjan Luiten.“]Vuilrak is een initiatief van verschillende ondernemers die een totaal werkconcept realiseren.

Arjan Luiten is zelfstandig ondernemer en initiatiefnemer van het Vuilrak.

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Maak kennis met circulaire verf, Victor Franke“]Ook verf kun je zo maken dat het weer opgenomen kan worden in de kringloop. Benieuwd?

Victor Franke is directeur van Relius en zet nieuwe circulaire producten in de (gevestigde) markt.

[/accordion-item]

[/accordion]

14.30 – 14.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Sneak preview ‘Circulair businessdesign’, Pieter van Os“]Maak zelf kennis met met Circo, op een circulaire wijze je eigen product of service herdefiniëren.

Pieter van Os is mede initiatiefnemer van Circo. Inmiddels drie jaar ervaring met de methode en het opleiden van trainers.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 15.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Maak kennis met circulaire verf, Victor Franke“]Ook verf kun je zo maken dat het weer opgenomen kan worden in de kringloop. Benieuwd?

Victor Franke is directeur van Relius en zet nieuwe circulaire producten in de (gevestigde) markt.

[/accordion-item]

[/accordion]

16.30 – 16.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ De eerste 15.000 producten verkocht in de bouwkringloop, Bas Slager“]De bouwkringloop Amersfoort heeft in de eerste 4 maanden al 15.000 producten verkocht. Tijd voor opschaling.

Bas Slager

[/accordion-item]

[/accordion]