Het circulaire verkiezingsprogramma

In maart 2021 staan de nationale verkiezingen weer op de agenda! Weet jij al welk vakje je gaat inkleuren? Cirkelstad heeft geen politieke kleur. Wel willen we ons uitspreken om de politiek te stimuleren en te helpen met concrete voorstellen om ‘circulair bouwen’ tot de norm van de sector te maken. Deze concrete maatregelen bieden we aan als het circulaire verkiezingsprogramma met ‘right to copy’ voor alle politieke kleuren.

Heb je na het lezen van het programma nog ideeën? Hebben we wat gemist? Of wil je aanvullende maatregelen toevoegen? Laat het ons weten door het formulier onderaan de pagina in te vullen!

Het programma staat live!

Het alternatieve circulaire verkiezingsprogramma ‘Kwaliteit, KPI’s en krachten bundelen’ heeft mede dankzij de verdiepende debatten met onze partners vorm gekregen, en is samengevoegd tot 5 hoofdlijnen (Bestuur, Versnellen, Belastingen, Fysieke en digitale hubs, en Met de stad).

Het programma is echter niet compleet zonder een volledig beeld van wat er zich in de markt afspeelt: zie het als een levend document.  Daarom aan eenieder die een aanvullende maatregel heeft, sterke argumenten kan toevoegen, of een kritische blik weet te werpen op de huidige ontwikkelingen, deel het ons mee door het formulier onder aan deze pagina in te vullen. Mocht je je kunnen vinden in onze standpunten en ideeën hebben om dit samen groots aan te pakken, kun je dat uiteraard via eenzelfde formulier ook aan ons laten weten. Samen zetten we circulair bouwen pas echt op de politieke agenda!

Inhoud programma

A. Bestuur

De volgende maatregelen vallen onder het hoofdstuk ‘Bestuur’ (voor uitleg zie het Circulaire Verkiezingsprogramma).

 • Introduceer een Ministerie van Ruimtelijke Kwaliteit
 • Nota Ruimtelijke Kwaliteit
 • In lijn met bovenstaande maatregel, gelijke budgetverdeling en samenhangend uitvoering geven aan programma’s onder energie, klimaat en circulariteit
 • Netwerksturing van de transitie
 • Netwerksturing als permanent marktdialoog (en stel het convenant ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ op)
B. Versnellen

De volgende maatregelen vallen onder het hoofdstuk ‘Versnellen’ (voor uitleg zie het Circulaire Verkiezingsprogramma).

 • Richt een ‘vliegende brigade’ op
 • Krachtenbundeling
 • Neem kpi’s van uit het hoofdstuk bestuur over in de aanbestedingswet
 • Omzetten van circulaire kpi’s in nationale werkafspraken
 • Planning voor overheden om circulair in te kopen, aan te besteden en grond uit te geven
 • Nationale productencatalogus met circulaire producten
 • Richt een Versnellingskamer bouw op
 • Budget van 5 miljoen euro om vorige twee maatregelen te realiseren
 • Maak sectorafspraken met landbouw en veeteelt
C. Belastingen

De volgende maatregelen vallen onder het hoofdstuk ‘Belastingen’ (voor uitleg zie het Circulaire Verkiezingsprogramma).

 • Herverdeling belasting 1#2
 • Introduceer een tweede boekhouding voor CO2 voor vastgoedeigenaren
 • Herverdeling belasting 2#2
 • Hef geen of laagtarief voor arbeid voor onderhoud
 • Hef geen (dubbele) belasting op hergebruik binnen dezelfde vastgoedportefeuille
 • Budget van 5 miljoen euro om maatregelen voor CO2 en arbeid voor onderhoud uit te werken.
D. Fysieke en digitale hubs

De volgende maatregelen vallen onder het hoofdstuk ‘Fysieke en digitale hubs’ (voor uitleg zie het Circulaire Verkiezingsprogramma).

 • Werk een businesscase uit voor een omgevingsregister op regioschaal
 • Verplicht paspoort van elk object in de portefeuille voor object-eigenaar/beheerder
 • Werk de business case uit voor een fysieke hub op regioschaal
 • Fonds van 20 miljoen euro om maatregelen uit te werken
E. Met de stad

De volgende maatregelen vallen onder het hoofdstuk ‘Mét de stad’ (voor uitleg zie het Circulaire Verkiezingsprogramma).

 • Breng de burger in z’n kracht
 • Realiseer leven-lang-leer communities in de stad
 • In lijn met de leven-lang-leer communities, vul opleidingsvragen actief in met sociale werkplaatsen
 • Eerst: schoolpakketten voor het basisschool onderwijs
 • Leerbudget van 20 miljoen euro om deze maatregelen uit te werken
Totstandkoming van het programma

Een eerste brede verkenning (kijk hier terug) is gehouden in gesprek met Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Fulco Treffers (Stedenbouwkundige) om tot een programma te komen. Tijdens de partnerdag op 2 december startten we met de uitvraag aan al onze partners, te beginnen bij Michel Baars. Hij verlaat de Raad van Toezicht en als laatste daad komt hij met het eerste concrete advies aan de politiek. In de tweede week van 2021 volgden er vijf (digitale) debatten met een selectie aan partners om te verdiepen. Het definitieve programma wordt in de week van de circulaire economie (feb 2021) naar buiten gebracht.

Het eerste circulaire verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in dialoog met Jacqueline Cramer, Jan Jongert, Rutger Sypkens, Gerard Roemers, Ron Jacobs, Woud Jansen, Wouter van Twillert, Gertjan de Werk, Fulco Treffers, Dick van Veelen, Judith Schueler en Floris Alkemade.

En gevoed vanuit de presentaties van Bernard Wientjes, Roger Mol, Maarten Neelis, Elphi Neelisen en Guido Braam tijdens onze nationale werkconferentie.

9 maart: Woon ons politieke debat bij

Om het alternatieve verkiezingsprogramma officieel aan de politiek te overhandigen, organiseren we in de loop naar de Tweede Kamerverkiezingen ons eigen politieke debat waarbij een aantal belangrijke politieke partijen aan tafel zullen zitten en zich buigen over onze standpunten. Daarbij geldt als belangrijkste uitgangspunt: wat neemt de politiek mee naar huis? Hoe maken we onze plannen actiegericht?

Dit debat zal plaatsvinden op 9 maart 2021 van 15.00 tot 17.00u. Reserveer dit moment vast in je agenda, kijk voor meer informatie op de Cirkelstad agenda of meld je aan door te mailen naar .

Start politieke denktank

Ons circulaire verkiezingsprogramma is niet eenmalig! In gesprek met tal van partners kwamen we er achter dat dit én van belang is én veel partners ook politiek actief zijn. Hier moeten we mee verder willen we blijvend impact maken op de verschillende niveaus die we in Nederland kunnen bereiken. Zo staan bijvoorbeeld ook de gemeentelijk en provinciale verkiezingen op de planning voor 2022 en 2023.

Daarom starten we met een politieke denktank. Een afvaardiging aan partners die het Circulaire verkiezingsprogramma blijven aanpassen. Inspelend op nieuwe vraagstukken, nieuwe oplossingen en de gemeentelijke en provinciale verkiezingen die er later aankomen. Zo zorgen we ervoor dat circulair en inclusief bouwen een vaste plek op de agenda gaat krijgen.

Meedoen? Neem contact op met Nico van Hoogdalem.

Meer informatie

Neem contact op met Nico van Hoogdalem (debatleider).

Lever jouw aanvulling aan!

 • Mocht je op meerdere onderdelen willen reageren, dat kan! Wel willen we je vragen in je reactie duidelijk aan te geven om welke punten het gaat.
 • Geef hier je reactie op het circulaire verkiezingsprogramma. Voel je vrij kritisch te zijn op de punten, of geef aan waar jij aanvullingen of verbeteringen zou willen zien. We willen je wel vragen te benoemen om welke punten het gaat.