TranCiBo Onderzoeksprogramma: Zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen

De bouwsector kan significant bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de uitputting van hulpbronnen daar de transitie te maken van lineaire naar circulaire praktijken. Echter vraagt het opkomen van nieuwe handelingen, samenwerkingen, rollen en verantwoordelijkheden binnen de betrokken organisaties in een circulaire economie om reflectie op het gedrag van deze organisaties. Binnen het TranCiBo onderzoeksprogramma wordt er daarom gekeken naar hoe organisaties zich gedragen bij deze veranderingen en wat er nodig is om tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen.

Tekst gaat verder onder de foto

Onderzoeksteam TranCiBo

Inleiding programma

Om zich terug te trekken uit vertrouwde en vaste maatschappelijke praktijken is het van cruciaal belang dat de sector Architectuur, Engineering en Constructie (AEC) interventies ontwikkelt en toepast die zowel het gedrag van mensen als organisaties beïnvloeden. Door reflectief ingrijpen geven medewerkers betekenis aan nieuwe werkpraktijken, waardoor een continue en snelle ontwikkeling van noodzakelijke werkwijzen mogelijk wordt. Om de transitie aan te pakken, hanteert het TranCiBo onderzoeksprogramma een sociaal-technische benadering, die circulaire bouwprojecten opvat als netwerken waarin zowel menselijke actoren als technologische artefacten zijn betrokken.

De resultaten van het onderzoek zijn de voorwaarden voor succesvolle interorganisatorische samenwerking en succesvolle werkpraktijken die worden gepresenteerd in een toolbox. De toolbox wordt tegen het einde van de onderzoeksperiode systematisch gebruikt, geëvalueerd en verbeterd in een groot aantal projecten.

Inhoud programma

Doel van het programma

Het onderzoeksprogramma heeft als doel om te ontdekken, reflecteren en leren van gedragsinterventies in samenwerkingsvormen binnen de ontwerpfase van circulaire bouwprojecten om zodoende de transitie naar een koolstofarme bouwsector te stimuleren.

Looptijd: Maart 2020 – Maart 2024

Partners
 • ACCEZ
 • Amsterdam
 • BNA
 • Bouwend Nederland
 • CePeZed
 • Den Haag
 • DP6 Architectuur Studio
 • Dura Vermeer
 • JHK Architects
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat,
 • Rotterdam
 • Van Wijnen
 • VolkerWessels
Het onderzoeksteam

Prof.dr. Alfons van Marrewijk

Alfons van Marrewijk is hoogleraar Construction Cultures. Als praktiserend adviseur en als academicus heeft Van Marrewijk zich gespecialiseerd in organisatiekunde, veranderingstrajecten in het bijzonder. Vanuit de leerstoel wil Van Marrewijk interventies die in andere sectoren leiden tot gedragsverandering toepassen op de bouwsector. Een voorbeeld van zo’n interventie is het reflecteren op en bespreekbaar maken van samenwerkingsgedrag.

Prof.dr. Ellen van Bueren

Ellen van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde. Van Bueren laat zich al haar gehele loopbaan, die ooit is begonnen bij een stedenbouwkundig bureau, leiden door haar belangstelling voor het bestuur, beheer en governance van duurzame stedelijke ontwikkeling. Kennis ontwikkelt zij vaak in samenwerking met de praktijk.

Prof.dr.ir. Hans Wamelink

Hans Wamelink is hoogleraar Construction Management and Entrepreneurship. Hans Wamelink studeerde aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), waar hij in 1993 promoveerde op een onderzoek naar productiebeheersing in de bouw. Hij was daarna ruim tien jaar als onderzoeker verbonden aan de faculteit Technologie Management in Eindhoven. In 2006 keerde hij terug naar Delft als hoogleraar Design and Construction Management.

Ir. Erwin Heurkens

Erwin Heurkens is universitair docent en sectiecoördinator Urban Development Management. Zijn expertise ligt in “duurzame, door de particuliere sector geleide stadsontwikkelingsprojecten” met een specialisatie in publiek-private samenwerkingen en vastgoedontwikkeling. Heurkens laat zich fascineren door de rol die actoren uit de private sector steeds vaker spelen bij het verduurzamen van vastgoed, stedelijke plekken en steden.

Dr. Manon Eikelenboom

Manon Eikelenboom is postdoc onderzoeker bij de faculteit Organisatiewetenschappen. Eikelenboom richt zich op het toepassen van gerichte interventies die de praktijken die verband houden met interorganisatorische samenwerking beïnvloeden. Ze onderzoekt hoe een specifiek type interventie, reflectieve interventies, een de veranderingen in deze samenwerking kan stimuleren en de transitie naar circulair bouwen kan ondersteunen.

Elonie Kooter

MSc: Elonie Kooter is PhD kandidate bij de faculteit Organisatiewetenschappen. Kooter doet onderzoek naar het nieuwe samenwerken tussen aannemers, opdrachtgevers, architecten en leveranciers in de ontwerpfase aangezien dit wordt beschouwd als de grootste uitdaging in de transitie naar een circulaire economie in de bouwsector. Doormiddel van veldwerk en het volgen van verschillende projectteams, onderzoekt ze hoe er binnen deze projecten omgegaan wordt met circulaire ambities en de verschillende rollen daarin.

Ir. Mart van Uden

Mart van Uden is PhD kandidaat aan de TU Delft. Van Uden onderzoekt hoe circulaire praktijken worden gevormd en gereproduceerd in de sector Architectuur, Engineering en Constructie (AEC) en de complexen praktijken eromheen. Zijn onderzoek focust op hoe deze praktijken de realisatie van circulaire ambities en de overgang naar een circulaire economie beïnvloeden.

Project video

In onderstaande video licht projectleider Alfons van Marrewijk toe hoe het TranCiBo onderzoeksproject bijdraagt aan de transitie naar een circulaire bouweconomie. Hij legt uit hoe de onderzoekers op een reflectieve manier om tafel gaan met de bouwsector en zodoende het gesprek rondom samenwerkingspraktijken en gedrag binnen circulaire bouwprojecten aangaan. Ook geeft hij aan hoe het project toe werkt naar een toolbox voor succesvolle circulaire projecten in de toekomst. 

Publicaties

 

De transitie naar een circulaire economie houdt de wereld, en daarmee ook de bouwsector, al enige tijd in zijn greep. Maar hoe ga je hier als organisatie mee aan de slag en hoe kom je van mooie ambities tot realisatie van die ambities?

Lees onze de bevindingen in de paper ‘Sustainability transition through dynamics of circular construction projects’, óf lees de Nederlandse samenvatting van de paper. Hierin laten we aan de hand van een studie naar acht projecten zien welke dynamieken in en rondom circulaire bouwprojecten kunnen bijdragen aan de realisatie van circulaire ambities.

Meer informatie

Projectleider: Alfons van Marrewijk

Vragen: