Cirkelstad Purmerend

In Purmerend zijn de eerste initiatieven in oktober 2023 gestart. Zo vond tijdens de Purmerendse Week van Duurzaamheid een workshop over circulaire gebiedsontwikkeling plaats. Ook zijn middels interviews met lokale belanghebbenden, waaronder Purmerendse ambtenaren, initiatiefnemers en ontwikkelaars, de verschillende groepen geenthousiasmeerd en bevraagd op hun eigen behoeften en kansen voor de circulaire ontwikkeling van de stad. Deze waardevolle inzichten worden meegenomen in de verdere plannen en het beleid van Purmerend in 2024 en daarna.

De activiteiten in Purmerend worden uitgevoerd als onderdeel van het overkoepelende programma voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA); binnen het MRA-programma vallen de Cirkelsteden Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad.

Beeld: Pim de Vries (PDV Fotografie)

Contact

Wouter van Twillert

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 1418 44 71

Rosa Kip

Spinner Cirkelstad Biobased


06 55100709