Subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten Circulaire Economie

Beeld: RVO.nl

In een circulaire economie willen we grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken dan we nu doorgaans doen. Om hieraan bij te dragen, heeft de overheid de subsidieregeling “DEI+  Circulaire Economie” opengesteld. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten. De regeling is bedoeld voor de industrie, bedrijven in de energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheerders.

Thema’s

DEI+ staat voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Subsidie kan aangevraagd worden voor demonstratie- en pilotprojecten binnen een drietal thema’s:

  • Recycling van afval: hierbij gaat het om nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. De nieuwe producten mogen zowel het oorspronkelijke als een ander doel hebben. De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor de regeling, maar energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.
  • Hergebruik: hierbij draait het om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en die opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.
  • Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Biobased toepassingen moeten niet alleen gaan om het vervangen van fossiele of minerale grondstoffen: het uiteindelijke product moet voldoen aan de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee wordt de ontwikkeling van meervoudig bruikbare (‘multi use’), niet afbreekbare producten gestimuleerd.

Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden eveneens aangemoedigd.

Geïnteresseerd?
Voor de DEI+ Circulaire Economie is €44 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is nog circa €25 miljoen beschikbaar. Per project kan het subsidiebedrag oplopen tot €6 miljoen. Benieuwd of uw project in aanmerking komt? Neem dan contact op met Thomas Pesiwarissa van Cirkelstad partner Venntiv.


Telefoon: 06-13189461

< Finale Op weg naar een circulaire stad | DeltaWonen start proeftuin circulariteit >