Voorbeeld gutenberg smal

In de coöperatie is iedereen welkom die onze ambitie ‘naar steden zonder afval, zonder uitval’ kracht bij zet door er zelf werk van te maken. Er zijn verschillende vormen om je als partner aan te sluiten bij Cirkelstad.

Help jij mee de beweging sterker en groter te maken?

Wat Cirkelstad voor partners mogelijk maakt

Cirkelstad is georganiseerd naar steden. Daar komen publieke en private partijen gezamenlijk bijeen op de 4 community sessies van 2 uur. Om elkaar op projectniveau te helpen en elkaar te inspireren (met o.a. wat er landelijk speelt).

 • Deelnemen aan de Community van koplopers in jouw omgeving
 • Onze Spinner die jou 1 op 1 helpt bij jouw kennisvragen
 • Toegang tot de Academie met beschikbare tools
 • Jouw referenties in de onze GroeneGids en Stadsblad
 • Eigen bijdragen aan de Werkconferentie i.s.m. Building Holland
 • Deelnemen aan Bouwprogramma met projectbegeleiding
 • Deelnemen aan de Community of Innovation
 • Deelnemen aan opleidingen en inspiratiesessies
 • Directe toegang tot nieuwe tools als planbeoordeling of Helpdesk
 • Deelnemen aan het convenant ‘circulair bouwen het nieuwe normaal’

De eerste 5 punten behoren binnen de gangbare lidmaatschappen. Voor de laatste 5 punten wordt veelal een aanvullend budget gevraagd en is afhankelijk of er een bouwprogramma in jouw regio actief is. Zo kunnen we de uitvoerende partners ook betalen voor hun inzet op jouw vraag. 

Alles over:

Lidmaatschap vormen

Partnerschap

Deelname en agendabepalend bij de 4 CoP sessies van jouw gekozen Cirkelstad.
Tevens gastdeelname aan de andere CoP sessies in jouw regio.

Partnerschap Kennismaking contract

Gastdeelname bij 1 CoP-sessie bij vier ­Cirkel­steden verspreid over Nederland.

Partnerschap Landelijk contract

Deelname aan minimaal 3 ­verschillende regio’s.
+ gratis pakket werkconferentie

Deelname aan 6 regio’s
+ gratis pakket werkconferentie
+ deelname convenant ‘Samen versnellen’

Partnerschap Service contract

Gelijk aan het partnerschap, ­maar niet officieel coöperatie-lid.

Vriendschap

Met gesloten beurs tussen ­netwerkorganisaties om samen partners en projecten te verbinden.

Partnerschap

In de coöperatie is iedereen welkom. Iedereen die de ambitie heeft om te komen tot een circulaire en inclusieve bouwpraktijk. En neem je die ambitie serieus, dan maak je er ook vast werk van. Wij vragen vervolgens slechts twee dingen aan partners. 

 1. Zet je actief in! 
  Door je vragen en ervaringen onvoor­waardelijk te delen met de ­andere partners. Zodat we er samen ­slimmer van worden. Samen kunnen ­versnellen. Samen het nieuwe normaal realiseren. 
 2. Lidmaatschap
  Ook vragen we partners lidmaatschap af te dragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de totaal balans/omzet op jaarbasis (zie onder). Op deze manier maken we het mogelijk voor iedereen om in te stappen.

Het jaarlijkse lidmaatschap

Een partnerschap geldt voor 1 van de 6 regio’s in Nederland. (Noord, Oost, Zuid, Utrecht, MRA, Zuid-Holland, zie ook regio’s en steden. Je kunt ook in meerdere regio’s partner worden, zie hierboven bij ‘Lidmaatschap vormen’.

De omvang van het jaarlijkse lidmaatschap wordt bepaald door de omvang van de betreffende partij, gemeten naar de jaaromzet/balans. Mocht daar aanleiding toe zijn, kan voor specifieke gevallen afgeweken worden. Partijen die officieel lid worden van de coöperatie en gelijk voor drie jaar intekenen, kunnen gekozen worden voor de (steeds wisselende) Raad van Toezicht.

Omzet tot
½ miljoen
€ 250
/jaar

Omzet tot
1 ½ miljoen
€ 1.250
/jaar

Omzet tot
10 miljoen
€ 2.500
/jaar

Omzet boven 10 miljoen
€ 5.000
/jaar

Landelijk partners profiteren extra!

Partijen die landelijk meedoen, profiteren extra.

Een partij die in 3 regio’s mee doet, krijgt daarvoor het sponsorschap van de werkconferentie als kadootje.

Een partij die in 6 regio’s mee gaat doen, krijgt niet alleen het sponsorschap van de werkconferentie kado, maar ook nog eens de deelname in het convenant programma Samen versnellen. Om in drie jaar tijd toe te groeien naar ‘circulair bouwen’ als het nieuwe normaal.

Hoe meer partners landelijk met Cirkelstad mee gaan doen, hoe sterker we de beweging maken die circulair bouwen als de norm toe past. Wil je meer weten over landelijk partnerschap? Neem contact op met Rutger Büch

Vriendschap: landelijk netwerken verbinden

Partijen die geïnteresseerd zijn in het netwerk kunnen als vriend aanhaken op de landelijk te ­or­ga­­niseren events zoals challenges, communicatie, De Nationale Werkconferentie Cirkelstad op Building Holland en andere landelijke dagen.

Lidmaatschap per jaar:
Niet commercieel: € 0,-

Wil je meer weten hierover? Neem contact op met Rutger Büch.

Je wilt aansluiten? Bekijk hier de volgende stappen

Vragen?

Cirkelstad is actief in diverse steden. Neem contact op met de spinner in de betreffende stad om aan te sluiten.

In verschillende regio’s zijn we al bezig om steden op te zetten. Wil je weten welke, neem contact op met Rutger Büch. Zijn we nog niet bezig in jouw regio, dan zetten we in afstemming een planning op.

Voor alle andere vragen neem je contact met ons op via e-mail of telefoon. Bekijk de contactgegevens