De Circulaire Weg

Partnerprogramma voor infra as a service

Het partnerprogramma De Circulaire Weg onderzoekt de mogelijkheden om circulariteit in de infrasector vlot te trekken en versnellen. In een écht duurzame infrasector is het grondstoffenverbruik minimaal en worden afgeschreven materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In diverse pilotprojecten gaan de partners na welke innovaties de circulariteit het meest bevorderen. De pilots zijn vooral bedoeld om ervaring op te doen met het infra as a service-concept.

Website bezoeken