Werkconferentie Circulaire Bouweconomie

Over het verankeren van circulair bouwen in de sector.

Programma

 • 9.30 uur: Inloop
 • 10.00 uur: Opening

  Reden en doel van de werkconferentie door Vincent Gruis (Transitieteam Circulaire Bouweconomie) en Rutger Büch (Cirkelstad)

  Debat: ‘Verankeren vertraagt of versnelt?!’ door programmaleiders en beleidsmakers

  Het Nieuwe Normaal 0.5 door Noor Huitema (Copper8)
 • 10.45 uur: Pauze / Verplaatsen naar werkgroepen
 • 11.15 uur: Werksessies ronde 1

  We vragen alle experts om mee te werken in de denkbeeldige lijn van stimuleren-beleidsvorming-wet en regelgeving. Welke stappen moeten we zetten, wat is daarvoor nodig, door wie, om circulair bouwen te verankeren in de sectoren van Gebouw, Infra en Gebied.

  – Werkgroep 1) Omgang restmateriaal (gebouw)
  – Werkgroep 2) Milieu impact & materiaalgebruik (gebouw)
  – Werkgroep 3) Adaptief vermogen (gebouw)
  – Werkgroep 4) Gezonde materialen (gebouw)
  – Werkgroep 5) Milieu impact (nadruk) & materiaalgebruik (infra)
  – Werkgroep 6) Omgang restmateriaal, adaptief vermogen (nadruk) en gezonde materialen (infra)
  – Werkgroep 7) Circulaire indicatoren in gebiedsontwikkeling (gebied)
  – Werkgroep 8) Analyse van de verschillen van de huidige standaarden in de markt
  – Werkgroep 9) Onderzoek naar de waarde en betaalbaarheid van Het Nieuwe Normaal
 • 13.00 uur: Lunchpauze
 • 13.45 uur: Werksessies ronde 2

  In de tweede ronde is het doel om gezamenlijk te bepalen wat nu al in de praktijk gerealiseerd kan worden. Deze status quo geeft input voor beleidsadvisering én zorgt voor essentiële handvaten om het peloton mee te krijgen. Met een team van experts kijken we wat er al kan aan de hand van referenties en maken we een overzicht van alle kennisproducten en tools die behulpzaam zijn bij die realisatie. Welke kennisvragen kunnen beantwoord worden voor de diverse thema’s rondom materialen en voor alle bouwfasen?

  We vragen alle experts om mee te werken aan het opbouwen van ‘de status quo van circulair bouwen’. Wat hebben koplopers aan antwoorden, tooling en referenties? De status quo bepaald het beleid om het peloton mee te krijgen.

  – Werkgroep 1) Woningen
  – Werkgroep 2) Kantoren
  – Werkgroep 3) Bedrijfshallen
  – Werkgroep 4) Wegverhardingen
  – Werkgroep 5) Bruggen en viaducten
  – Werkgroep 6) Gebied
  – Werkgroep 7) Programma’s samenbrengen
  – Werkgroep 8) Implementeren van Circulair Bouwen
  – Werkgroep 9) Circulair Bouwen in Europa

 • 15.45 uur: Afsluiting

  Reflectie door Huub Keizers (TKI Bouw en Techniek) en Edwin van der Wel (Platform CB’23)  

 • 16.15 uur: Borrel en netwerken
 • 17.30 uur: Einde programma