25e Verificatieregeling Circulair Sloopproject

Op Demolition Day, 17 september, werd aandacht besteed aan het 25e project dat wordt geverifieerd volgens de Verificatieregeling Circulair Sloopproject. Jan van Belzen, voorzitter van het College van Deskundigen prees sloopaannemer Snellen en opdrachtgever NewCold voor hun innovatie aanpak van dit sloopproject. Hij gaf aan dat het belangrijk is dat circulair slopen meetbare resultaten oplevert. De verificatieregeling is daarvoor een goed hulpmiddel. 

In een geverifieerd Circulair Sloopproject verzorgt de sloopaannemer:

  • een nauwkeurige inventarisatie van sloopmaterialen die vrijkomen in het sloopproject en inventarisatie en selectie van hoogwaardige afzetmogelijkheden daarvan in de Circulaire Economie;
  • een gedegen sloopplan en scheidingsplan met per sloopmateriaal de wijze van demonteren en slopen, inclusief werkinstructies en deskundigheidseisen;
  • een zorgvuldige uitvoering van het sloopproces waardoor de vrijkomende sloopmaterialen worden behouden voor de Circulaire Economie; een gedetailleerde rapportage van de afzetkanalen van de vrijkomende sloopmaterialen (stoffenverantwoording).

Uitdagend, maar haalbaar

De eisen die gesteld worden aan een Circulair Sloopproject zijn uitdagend, maar haalbaar voor de sloopbranche in brede zin. Als de sloopaannemer en / of de opdrachtgever ervoor kiest om een project te laten verifiëren als Circulair Sloopproject, dan wordt de certificatie-instelling gevraagd om een onafhankelijke projectverificatie uit te voeren. Een schouwingslijst voor de certificatie-instelling is in de Regeling opgenomen.

Dubbele borging

De Verificatieverklaring mag alleen worden afgegeven door certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor de BRL SVMS-007. En de verklaring mag alleen worden afgegeven aan sloopaannemers die hebben aangetoond het niveau van de BRL SVMS-007 te hebben. Daarmee wordt de waarde van de Verificatieverklaring geborgd.

Al 27 projecten aangemeld

Steeds meer opdrachtgevers, beleidsmakers en sloopaannemers zijn bekend met de Verificatieregeling circulair sloopproject van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen. Inmiddels zijn 27 projecten aangemeld, waarvan er al 13 de Verificatieverklaring circulair sloopproject hebben ontvangen! Voor meer informatie over de Verificatieregeling, zie https://www.veiligslopen.nl/nl/circulairsloopproject/

< Meld je aan: Voordelunchlezing Bouwen binnen CO2 budget | Regionieuws Cirkelregio ’t Groene Hart >