Collegeprogramma 2024-2026: Bouwen binnen planetaire grenzen voor iedereen  

In gesprek met 50 partners (waaronder de spinners, oude bouwheren en de RvT) zijn we tot dit programma gekomen voor de komende 3 jaar: Bouwen binnen planetaire grenzen voor iedereen. 

Toepassen, verbinden en de sociale pijler  

Met dit programma willen we onze kennis van en ervaring in circulair bouwen (gebied, infra en gebouw) in de etalage zetten. Partners helpen met het toepassen ervan in projectteams en het borgen in de lijnorganisaties. We willen de verbinding leggen met de planetaire grenzen om ‘circulair’ integraal te kunnen verbinden met andere (klimaat)thema’s, om ons te laten inspireren, maar ook om onszelf de vraag te stellen: ‘Moeten we wel zoveel bouwen?’ 

De toevoeging ‘voor iedereen’ slaat terug op onze missie om circulair bouwen ‘Het Nieuwe Normaal’ te laten worden. Laten we circulair bouwen in het stelsel borgen, maar ook voor iedereen maken. Kunnen we circulair bouwen ook inclusief maken? De komende jaren maken we werk van onze sociale pijler. 

Op naar nieuwe routines 

Elk nieuw collegeprogramma vraagt om een herschikking van de ondersteuning die partners krijgen. Zo gaan we alle Cirkelsteden, de lokale community’s, openstellen voor alle partners. Iedereen kan dus terecht bij de 23(!) groepen die nu landelijk actief zijn. En daar laten we het niet bij.  

We starten verschillende nieuwe community’s om partners niet alleen te inspireren, maar ook de stap te laten nemen naar het borgen in projectteams en lijnorganisatie. Sterker nog, we zouden toe willen werken naar nieuwe routines. En in onze sector werkt het altijd goed als er projecten zijn; dat maakt leren en ontwikkelen makkelijker. We zetten ons dus ook vol in om projecten en programma’s te initiëren voor onze partners. We zijn al begonnen met de woningbouwcorporaties en gemeenten.  

Tot slot zullen we 2 landelijke, collectieve leersessies gaan organiseren. Zodat je met organisatie ondergedompeld kan worden in ‘Het Nieuwe Normaal’ en hoe deze operationeel door te voeren.  

Je downloadt het volledige Collegeprogramma hieronder. Tip: vrienden en partners van Cirkelstad vinden het Collegeprogramma (en meer) in de Cirkelstad App

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Partnerdag 2023: genoeg om op te kauwen #FoodforThought  | Lucas Simons: “Als je de uitkomst wil veranderen, moet je de spelregels veranderen.”    >