Aanvullende eisen aan stelkozijnen in nieuwe VMRG Kwaliteitseisen 2024

Vanaf 1 oktober 2023 staan de nieuwste VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen online op de website van VMRG. De eisen worden voortdurend aangepast aan nieuwe normen en regelgeving en aan de laatste stand der techniek.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die per 1 januari 2024 van kracht gaat, draait om een integrale beoordeling van het bouwen van een project. Vandaar dat er in de nieuwste versie van de VMRG Kwaliteitseisen meer aandacht is voor het product waar gevelelementen in gemonteerd worden: de stelkozijnen. In de praktijk kwamen regelmatig afwijkingen in stelkozijnen voor. Daarom zijn er in de nieuwe 2024 versie aanvullende eisen opgenomen waar stelkozijnen aan moeten voldoen.

VMRG Keurmerk
De VMRG Kwaliteitseisen zijn de eisen die gesteld worden aan het VMRG Keurmerk. Het VMRG Keurmerk wordt door architecten voorgeschreven in bestekken om zeker te zijn van kwaliteitsgevels. Gevels en gevelelementen die geleverd worden door bedrijven met dit keurmerk voldoen gegarandeerd aan de eisen op de VMRG-website. Deze bedrijven worden hierop ook door een onafhankelijke organisatie gekeurd. Alle gevelbouwers die aangesloten zijn bij de VMRG hebben het VMRG Keurmerk.

Duurzaam
In de nieuwe Kwaliteitseisen zijn aanvullende voorwaarden opgenomen voor de uitvoering van het stelkozijn. Wat duurzaamheid betreft, moet dit afgestemd zijn op de duurzaamheid van het te monteren metalen kozijn. Zo moeten verbindingen van het stelkozijn voldoende dicht en sterk zijn. Ook zijn de maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gemonteerde stelkozijnen opgenomen. Alle details zijn te vinden in hoofdstuk 14.4 van de VMRG Kwaliteitseisen.

Vanaf 1 oktober 2023 staan de eisen voor 2024 online; officieel gaan deze eisen pas in per 1 januari 2024. Het staat een gebruiker vrij om de VMRG Kwaliteitseisen 2024 nu al van toepassing te verklaren. Bezoek voor meer informatie de website van VMRG.


< CoP Deventer: Hoe veranker je circulariteit in je organisatie? | DUWO en Vastgoed Service stappen via Mastermate over op circulair sanitair >