Bekend met CSRD, de nieuwe rapportageverplichting over duurzaamheid?

Het doel van de Green Deal is om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. De EU-wetgeving verplicht alle grote bedrijven en beursgenoteerde ondernemingen om informatie openbaar te maken over hun risico’s en kansen met betrekking tot maatschappelijke en milieugerelateerde kwesties en de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu.

In dit verband is op 5 januari 2023 de EU-richtlijn 2022/2464 Duurzaamheidsrapportering door Ondernemingen (CSRD) in werking getreden. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven te rapporteren over het effect van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu en de samenleving, en vereist officiële controle (garantie) van de gerapporteerde informatie.

Om er zeker van te zijn dat gebruikers van Madaster kunnen voldoen aan rapportageverplichtingen zoals de CSRD, wordt het platform voortdurend verbeterd en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Onze productmanager David Parker praat je bij.

Hoe weet je of de CSRD-richtlijn op jouw organisatie van toepassing is?

De CSRD is van toepassing op ongeveer 49.000 bedrijven die aan ten minste twee van de volgende criteria voldoen: zij hebben meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro, of meer dan 20 miljoen euro aan totale activa.

In hoeverre houdt deze richtlijn verband met de EU-Taxonomie?

De CSRD en de EU-Taxonomie zijn jaarlijkse rapportageverplichtingen voor ieder bedrijf dat aan ten minste twee van de bovengenoemde criteria voldoet. Hoewel het vergelijkbare rapportageverplichtingen zijn, is er één belangrijk verschil: de CSRD vereist dat een bedrijf zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen (met een eigen ambitieniveau) vaststelt en aan de hand daarvan de resultaten meet, terwijl de EU-Taxonomie vereist dat een bedrijf resultaten meet aan de hand van zeer ambitieuze doelstellingen die zijn vastgesteld met gebruik van de technische controlecriteria van de Taxonomie.

Wat houdt de CSRD precies in?

De rapportageverplichtingen van de CSRD verwijzen naar de Europese normen voor duurzaamheidsrapportage (ESRS), die worden voorbereid door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). De ontwerp-ESRS bevat verschillende rapportagevereisten voor de milieu-, sociale en bestuurlijke effecten van een onderneming.

Kunnen klanten van Madaster binnenkort aan deze rapportageverplichting voldoen?

Madaster bouwt momenteel actief aan de nieuwe ESG-rapportagefunctionaliteit waarmee grote bedrijven kunnen rapporteren volgens de CSRD- en EU-Taxonomievereisten over de circulaire economie voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. De nieuwe functionaliteit staat gepland voor de tweede helft van 2023.

Meer weten? Neem contact op met Sander Beeks via: of +31 6 416 825 83

< Kom luisteren naar het verhaal van één van de meest circulaire projecten in de Gemeente Zaanstad! | Klimaatslimme muur voor Smart City Dordrecht  >