Biobased bomen planten

Het is vreemd dat je bomen kapt, er palen van maakt, om vervolgens een nieuwe boom mee vast te zetten. Het is gezien de klimaatverandering juist van belang om zoveel mogelijk bomen te planten en behouden

Boomankers en drainage RWS Moerkerken.

Biologisch afbreekbaar systeem

Het kappen van bomen gaat tevens ten koste van de biodiversiteit. In en rond een boom leven allerlei insecten en vogels. Daarnaast is het funest voor het ondergrondse bodemleven. De boom wisselt immers 20 procent van zijn suikers uit met het bodemleven. Het biologisch afbreekbare Keepersysteem van ‘Natural Plastics International’, gemaakt van reststromen uit de agri- en de tuinbouw, is een zeer duurzame manier van ondergrondse boomverankering. Het hele systeem bevindt zich onder de grond, onzichtbaar en ‘hufterproof’.

Boomverankering in Denemarken.

Daarnaast schuurt het systeem niet tegen de kwetsbare boomschors en de stam zoals bij reguliere producten als boompalen wel het geval is. Sterker nog, bomen die boven de grond op een natuurlijke manier vrij kunnen bewegen, maken sneller haarwortels aan en groeien tot 30 procent sneller. Uit de berekening van de Biodiversity Footprint, volgens de wereldwijd erkende methode Globio, blijkt dat het biologisch afbreekbare kluitverankeringssysteem 56 keer minder invloed op de biodiversiteit heeft dan boompalen.

Meer dan 80.000 keer toegepast

Het is eenvoudig te monitoren. Keepersysteem wordt in Nederland erkend en inmiddels bij meer dan twintig gemeenten voorgeschreven. Er zijn in binnen- en buitenland diverse projecten gerealiseerd voor gemeenten en groenbedrijven; in totaal is het Keepersysteem al meer dan 80.000 maal toegepast. Bij de voorbereiding van het planten gelden drie voorwaarden: een stevige en goed doorwortelde boomkluit, een goed verdichte ondergrond (1.5 Mpa onder de boomkluit) en verankering in de vaste ondergrond.

Boom planten in Haarlem, Noordelijke Emmakade

Bijdrage aan diverse doelstellingen

In combinatie met de andere zelf ontwikkelde biobased producten zoals de drainage, watergeefranden, faunarasters en maaibeschermers kan de gebruiker een mooie bijdrage leveren aan zijn circulaire en klimaatbestendige doelstellingen zoals biodiversiteit. Naast een technische instructie is van belang om de natuurlijke weerstand van de mens tegen verandering weg te nemen. Dit doet Natural Plastics via de Magneet (Green Deal C-199) methode. Door middel van deze methode stimuleert het binnen organisaties het gebruik van nieuwe denk- en werkwijzen.

Meer informatie over Natural Plastics Int: kijk op www.naturalplastics.nl of bel +31251228455

< Circulair BZK in zicht 2021 – Over vooruitkijken naar het delen van resultaten | In 15 minuten de basisprincipes indicator van circulaire speelruimte >