Circulair BZK in zicht 2021 – Over vooruitkijken naar het delen van resultaten

Tineke Beuker over vooruitkijken naar het delen van resultaten

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

De woorden komen op het moment wat moeizaam. Er is weer een nieuw jaar begonnen, maar het sprankelende, positieve en verwachtingsvolle is er helaas snel vanaf. Ik zie dat de besmettingscijfers dalen, maar de ziekenhuisopnames dalen wel erg traag, ondanks de positieve bewoordingen op het nieuws. En dan worden ook nog de coronamaatregelen verder aangescherpt. De avondklok treft mij niet zo, maar nog maar 1 persoon op bezoek…… Dat betekent dat ik in het weekend alleen naar mijn moeder op bezoek moet of helemaal niet, omdat het weekend momenteel ook het enige moment is dat mijn partner thuis is.

De wereld wordt zo wel heel erg klein. En ik word steeds jaloerser op mijn partner die doordeweeks als vrachtwagenchauffeur nog steeds Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk doorkruist. Hij komt tenminste nog eens ergens ook al zijn de contacten die hij met mensen heeft ook beperkt.

Ik realiseer mij dat ik in dit soort afwegingen en gevoelens niet alleen sta, maar dat biedt niet echt troost. Wat wel een beetje helpt is vooruitkijken en het positieve inzien, daarmee probeer ik er de moed in te houden.

Dan is het goed te lezen dat de bouw het afgelopen coronajaar behoorlijk goed is doorgekomen. De bouwproductie is slechts beperkt ingezakt, er is geen banenverlies en het aantal faillissementen is beperkt. De gevulde orderportefeuille stemt hoopvol voor het komende jaar.

Ook is het goed te bedenken dat er heel veel leuke en interessante dingen op poten zijn gezet en in de planning staan de komende periode.

Zo start op 1 februari de Week van de Circulaire Economie met de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Professionals organiseren die week evenementen over de circulaire economie. Goede voorbeelden komen voor het voetlicht en mensen krijgen handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Er staan die week bijna tweehonderd evenementen gepland die door verschillende partijen worden georganiseerd: het programma.

Zo staat op 2 februari de online sessie: Stikstof: ‘als kantelpunt voor verduurzaming’ op het programma. In 2020 hebben Platform31, C-creators en Hedgehog company een Handreiking Stikstofvrije woningbouw gemaakt. De handreiking is gebaseerd op gesprekken met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, bouwbedrijven, duurzaamheidsprofessionals en daadwerkelijke cases. De hoofdpunten uit deze handreiking en een verrijking worden besproken.

Over stikstof gesproken, om elektrificatie van de bouwsector te stimuleren en daarmee de stikstofuitstoot te verminderen is de Milieulijst van de fiscale regelingen Mia/Vamil (Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen) aangepast.

Voor 2021 zijn in de Milieulijst investeringen voor onder andere elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt worden in de bouwsector opgenomen.

Interessant en een mooie koppelkans lijkt mij op 5 februari de sessie: Business kansen voor circular en solar. Zonnepanelen zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie maar de meeste panelen zijn minder circulair door onder andere het lijmen, wat voor meer afval zorgt. Erg interessant lijken mij de highlights van de CIRCO Track Circulaire Zonnepanelen. In de sessie wordt ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van nieuwe systeemontwerpen, samenwerking en nieuwe businessmodellen.

Op 5 februari staat ook de Masterclass Circulair en Klimaatadaptief renoveren op het programma. Hierin komen twee projecten samen die door BZK zijn ondersteund.

In deze masterclass wordt stilgestaan bij de onlangs door Platform31 samengestelde projectetalage en publicatie Verduurzamen corporatiewoningen (met praktijkvoorbeelden van circulaire en klimaatadaptieve renovatieprojecten) en het begin februari door C-creators uit te brengen Handboek Circulair Renoveren. We gaan met elkaar in gesprek over hoe je als corporatie circulaire renovatieprojecten ontwikkelt, waarom het belangrijk is om de woningvoorraad ook op toekomstige veranderingen in het klimaat aan te passen, welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn en wat daarbij komt kijken. Een corporatie deelt daarbij ervaringen uit de praktijk.

Sessies voor woningcorporaties

Maar naast de week van de circulaire economie is er nog meer om naar uit te kijken. In samenwerking met de Groene Huisvesters worden dit jaar een aantal sessies voor woningcorporaties georganiseerd op diverse circulaire thema’s. Niet alleen theorie maar ook de praktijk komt aan het woord. Naast circulariteit richten de Groene Huisvesters zich dit jaar ook op de thema’s Klimaatadaptatie, Bewoners en Innovatie. En natuurlijk ben ik blij met de sessie: circulaire en klimaatbestendige renovatie, want uiteindelijk moeten we naar een integrale aanpak toe. Benieuwd naar de Agenda van de Groene Huisvesters?

En ook de City Deal ‘circulair en conceptueel bouwen’ wil ik nog even noemen. Op woensdag 10 februari vindt het online symposium Circulair en Conceptueel Bouwen plaats. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt deel aan het panelgesprek met een aantal partners van de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen. Dan wordt de City Deal formeel bekrachtigd. Maar nieuwe partijen hebben tot 1 maart de mogelijkheid om aan te sluiten bij de deal. Op 8 april tijdens de Innovatie Expo zal er een bijtekenmoment zijn. Ook wordt dan een eerste beeld gegeven van waar alle partners staan en een nadere invulling van het programma voor de komende drie jaar.

Er zal door gemeenten, provincies, marktpartijen en kennisinstellingen worden samengewerkt op de thema’s: het gebruik van hernieuwbare materialen, industrieel/conceptueel bouwen en financiële vraagstukken.

Misschien ben je verbaasd dat ik niets zeg over biobased bouwmaterialen en/of CO2 opslag, waar de afgelopen tijd wat reuring over is ontstaan. Waarschijnlijk ga ik daar in een volgende column op in. Tenzij ik zin heb om het uitgebreid te hebben over de eerste resultaten van het project Samen Versnellen. Bij beide onderwerpen komt de wisselwerking tussen beleid en praktijk naar voren.

< Zijn scale-ups baanbrekend in de groei naar een circulaire economie? | Biobased bomen planten >