Blokje om

Blokje voor Blokje buurten vernieuwen

Veranderende regelgeving vanuit bijvoorbeeld het klimaatakkoord en ontwikkelingen in de samenstelling en behoeften van klanten, stellen woningcorporaties voor een flinke uitdaging. Hoe kan de – vaak grote – woningvoorraad snel verduurzaamd en opgewaardeerd worden, waarbij alle vragen gelijktijdig worden beantwoord? Een dergelijk proces heeft vaak grote impact op de organisatie, bewoners en omgeving. Hoe blijft die (milieu)impact beheersbaar?

Impact & ambitie

Dura Vermeer geeft met die antwoorden met Blokje Om. In een snel en voorspelbaar proces van twintig werkdagen vervangt Blokje Om een woningblok voor nieuwe, toekomstbestendige en comfortabele woningen: NOM(ready), gasloos, asbestvrij, onderhoudsarm, op basis van houtskeletbouw, met een eigentijdse plattegrond. Het team van Blokje Om begeleid dit proces van A tot Z in communicatie, ontwikkeling en natuurlijk de bouw. Zo kunnen woningcorporaties in korte tijd een groot deel van hun woningen gereed maken voor de toekomst.

Beheersbaar voor woningcorporaties

Blokje Om biedt corporaties de mogelijkheid om razendsnel de woningvoorraad aan te passen, zonder veel verlies van interne capaciteit en zonder grote druk op de woningvoorraad. Zo werkt het team van Blokje Om vanaf dag één intensief samen met de corporatie en neemt hierbij veel werk uit handen. Het ondersteunt procescommunicatie en het verkrijgen van draagvlak onder bewoners, voorziet in de ontwikkeling en voorbereiding en kan het bouwproces verzorgen zonder opzichter. Het slimme, snelle en gefaseerde bouwproces van Blokje Om maakt dat weinig wisselwoningen nodig zijn en huurderving beperkt blijft.

Prettig voor bewoners en omgeving in de lift

Bewoners hoeven door de kenmerkende gefaseerde aanpak slechts voor korte tijd hun vertrouwde omgeving te verlaten. Na een korte woonvakantie keren zij terug naar een volledig nieuwe, onderhoudsarme woning waar weer meer dan 50 jaar prettig gewoond kan worden. Een comfortabele woning op de vertrouwde plek, waar het karakter van de buurt en zelfs de eigen achtertuin behouden is gebleven. Blokje Om maakt precisieaanpak in een bestaande buurt mogelijk: alléén die woningblokken waar vernieuwing of opwaardering nodig is, hoeven te worden aangepakt. Hierdoor en door de minimaal benodigde inzet van zwaar materieel, is de overlast voor de omgeving zeer beperkt.

Duurzaam en circulair

Met een CPG van circa 8,0 scoort Blokje Om al goed op het gebied van circulariteit, maar het team leunt niet achterover. Zo werken ze momenteel met een corporatie aan een volledig circulaire variant. Groot voordeel van een houtskelet bouwsysteem als Blokje Om, is dat de woningen bijdragen aan de opname van CO2. Het lichtgewicht, industrieel bouwen zorgt ervoor dat dit systeem ook gehanteerd kan worden in gebieden waar stikstof depositie een probleem is.

Resultaten

Inmiddels is Blokje Om een beproefd concept. Zo hebben we na succesvolle pilots, nieuwe woningen gerealiseerd in Oldenzaal, Zelhem en Stavoren en staan we bij een groot aantal corporaties in de startblokken voor nieuwe plannen.

Wij komen graag in contact met partijen die de potentie zien van Blokje Om. Meer informatie? Kijk op onze site: www.blokjeommetduravermeer.nl

door Maarten Cannegieter, Dura Vermeer

< Column: Circulair BZK in zicht | Finale Op weg naar een circulaire stad >