Brainstorm Specificatie voor duurzame circulaire scholen

Bent u een aannemer, leverancier of een startup in de (scholen)bouw met slimme oplossingen? Denk dan mee met de Buyer Group Duurzame Circulaire Scholen over het aanscherpen van het ambitiekader dat momenteel in ontwikkeling is. Met dit ambitiekader streven de 10 deelnemende scholen, gemeenten en inkoopbureau naar een hoge ambitie op duurzaamheid, waarbij circulariteit een van de belangrijkste pijlers is. Wij willen markt en opdrachtgevers bij elkaar brengen, om ervoor te zorgen dat het ambitiekader de markt straks ook echt in staat stelt om met goede oplossingen te kunnen komen. Samen op weg naar meer duurzame, circulaire en inspirerende scholen!

In de buyer group Duurzame Circulaire Scholen werken scholen, gemeenten en een inkoopbureau aan het formuleren van een breed gedragen marktvisie en strategie. Ze doen dat in opdracht van de ministeries van BZK en IenW, onder begeleiding van Monique Donker die vanuit Cirkelstad de projectleidersrol op zich neemt in samenwerking met PIANOo. De marktvisie wordt de basis voor de ontwikkeling van hun nieuwbouw- of renovatieplannen en een bron van inspiratie binnen het groeiende netwerk van scholen en gemeenten.

Programma

Tijdens de brainstorm op 16 februari 2021 wil de buyer group het huidige concept van het ambitiekader bespreken met diverse marktpartijen. We willen er achter komen welke prestaties en specificaties gekoppeld aan de ambities hen uitdagen om tot de best denkbare en creatieve oplossingen te komen. Hoe maken we samen ambities echt haalbaar? Wat kunnen we vragen en wat moeten we vooral niet doen?

Het ambitiekader is een aanvulling op reeds bestaande kaders zoals het Huisvestingskader en Frisse Scholen en richt zich met name op de verduurzamingsopgave waar ook scholen voor staan. Door hier met andere opdrachtgevers samen in op te trekken ontdekken de deelnemers of er eenduidigheid in de vraagstelling aan de markt kan worden gecreëerd. De deelnemers uit de buyer group hebben 5 thema’s omarmd die binnen de realisatie van de specifieke opgaven aan bod komen. Dit zijn:

· Circulair

· Energie Efficiënt

· Toekomstbestendig

· Klimaatadaptief

· Gericht op welzijn

In het ambitiekader worden deze 5 verder uiteengezet. Hierbij wordt inzicht gegeven in de motivatie, het doel en de gemeenschappelijke definitie. Ook zoomt de buyer group in op deelonderwerpen binnen deze thema’s. Denk aan strategieën om de ambities te realiseren in praktijk, spiegeling op wet en regelgeving, als ook de aansluiting op reeds bestaande kaders zoals het huisvestingskader en Frisse Scholen. Wij zijn erg benieuwd of we met het kader op de juiste weg zitten. En daar hebben wij jullie input bij nodig!

Datum en tijd

Datum: 16 februari 2021 Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Aanmelden

Inschrijven kan via de eventpagina Brainstorm Specificatie voor Duurzame Scholen op EventBrite.nl of stuur een mail naar .

< Circulair (ver)bouwen: van stoffig complex naar hip kantoor | Subsidie voor het onderzoeken van jouw geniale idee >