Buyer Group Circulaire renovatie 29 September van start, er kunnen nog 3 corporaties aansluiten

Woningcorporaties staan voor enorme uitdagingen. Ambities voor energie en klimaat worden gestapeld en de woningen moeten ook nog betaalbaar blijven. Daar komt circulair nu bovenop.

Vanaf 29 september gaat een groep corporaties samen op zoek naar de beste manier om met die uitdagingen om te gaan. De markt lijkt er klaar voor, maar er lijken ook wat (inkoop)processen serieus hervormd te moeten worden. Hoe pak je dat effectief aan? 

Een buyer group is eigenlijk een community of practice met extra ambitie. Het doel is om te ontdekken hoe je circulaire renovatieprojecten kan uitvragen op prestatie, met als doel dat ook echt te doen. We nemen een traject dat begin 2021 uitgevraagd gaat worden als basis, vliegen alle benodigde kennis en expertise in om dat zo goed mogelijk te doen en leren van wat er al is. We houden een zestal sessies om interactief ‘circulaire renovatie’ vorm te geven:

De eerste sessies gaan we de diepte in met vragen als:

  • Wat houdt circulair renoveren in en welke focus kan je kiezen?
  • Hoe meet je circulair en hoe vertaal je dat in prestatie-eisen?
  • Wat is er op dit moment allemaal mogelijk (wat is de state-of-the-art)?

In het najaar zoomen we in op het inkoopproces met vragen als:

  • Hoe neem ik mijn eigen organisatie mee van bestuur tot inkoopafdeling?
  • Welke aanbesteding strategieën zijn er en hoe kies ik er 1 die bij mij past?
  • Hoe krijg ik een goede dialoog met de markt voor elkaar?

Om de antwoorden op deze vragen te krijgen, vragen we meerdere experts en ervaringsdeskundigen om hun kennis en inzichten te delen. Elke sessie levert bouwstenen op voor inkoopprocessen, strategie en beleid. Rond de Kerst bepalen we hoe we deze bouwstenen kunnen vertalen naar de praktijk van de verschillende corporaties en welke extra stappen er nog nodig zijn. De ambitie is in elk geval om tot een gezamenlijke marktvisie te komen met corporaties (niet om gezamenlijk te gaan aanbesteden) en minimaal 1 aanbesteding zo circulair mogelijk in te vullen. 

Deelname

Er is nog plek voor 3 corporaties om actief mee te doen (dd. 8-9-2020). Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. Voorwaarde is dat je als corporatie op zijn minst ambitie hebt op het gebied van circulaire economie en van plan bent iets met de inzichten uit dit traject te doen.  Uiteraard kan je ook een traject inbrengen om aan te pakken of van te leren met de groep. De verwachting is dat het per persoon zo’n 2 tot 4 uur per maand kost tot de kerst. Vooralsnog zijn alle bijeenkomsten online.

Ben je geïnteresseerd, stuur een mail naar , dan verkennen we samen hoe dit traject interessant kan zijn.

< Pharos in Hoofddorp met 400 m² Solar Design gevel | Alternatief verkiezingsprogramma. Jij aan tafel bij de talkshows? >