Alternatief verkiezingsprogramma. Jij aan tafel bij de talkshows?

Op 21 maart 20202 mogen we weer naar de stembus om te kiezen voor de politieke partij die jij het liefst terug ziet in de Tweede Kamer. Cirkelstad heeft natuurlijk geen politieke kleur, wel bekennen we graag kleur! Namelijk de kleur van vooruitgang om circulair bouwen tot Het nieuwe normaal te gaan rekenen. En daar kunnen politieke partijen, op hun eigen wijze, hard aan bijdragen.

Het alternatieve verkiezingsprogramma

Politieke partijen zijn zich aan het voorbereiden op hun eigen programma. Daar wil Cirkelstad graag bij helpen! Door een alternatief programma op te stellen waarin het gaat over Circulair bouwen als Het nieuwe normaal en wat daarvoor gebeuren moet. Het staat alle politieke partijen vrij om uit ons programma te knippen en te plakken. Graag zelfs!

De talkshows

Om tot het alternatieve programma te komen, organiseren wij een reeks van drie talkshows. Met een open uitnodiging aan alle fracties die aan mogen sluiten. In elke talkshow wordt een thema ingeleid en met experts besproken. Wat is nu echt nodig waar de politiek het verschil kan maken? De talkshows tezamen leveren de input voor hét alternatieve circulaire verkiezingsprogramma. Live op 21 december en aan de politiek op te leveren in die Week van de Circulaire economie.

De talkshows zijn als volgt opgebouwd:

  • De eerste talkshow belicht de economische impuls voor circulair bouwen. Als inleiding wordt het Corona-paper gepresenteerd. Wat is nodig om gezond en circulair door te groeien?
  • De tweede talkshow belicht de kwaliteitsimpuls voor circulair bouwen. Als inleiding wordt de eerste versie van het net gelanceerde ‘Het nieuwe normaal’ gebruikt (team Samen versnellen).
  • De derde talkshow belicht de rol en inzet van het lokale bestuur. Als inleiding wordt de circulaire strategie van de gemeente gepresenteerd. Waar zitten de knoppen van het bestuur?

Elke talkshow start met een inleiding. Deze inleiding voedt het gesprek tussen de experts aan tafel: ‘Wat zijn de drie belangrijkste onderwerpen die we aan de politiek mee willen geven?’. Deze drie onderwerpen worden vervolgens in gesprek concreet gemaakt en als advies aan de politiek meegegeven. Deze adviezen vormen het hart van ons alternatieve verkiezingsprogramma.

Sponsoring

Het programma wordt mogelijk gemaakt vanuit het convenantprogramma Samen versnellen. Grote opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouwsector die zich hard maken voor een circulaire sector.

Echter, budget is nodig om de talkshows (technisch) te kunnen hosten. Alle Cirkelstadpartners kunnen de totstandkoming van het alternatieve verkiezingsprogramma sponsoren voor €2.500,-. Daarmee krijg je een van de (selecte) stoelen aan tafel bij één van de talkshows en nemen we je logo mee in alle communicatie uitingen.

Contactgegevens              

Rutger Buch, , 06 4743 2515

Nico van Hoogdalem, , 06 1522 9283

< Buyer Group Circulaire renovatie 29 September van start, er kunnen nog 3 corporaties aansluiten | Innovatieve technologie ‘voorspelt’ volle afvalcontainers >