Circulair BZK inzicht – Over loslaten, doorgaan en buyer groups

Tineke Beuker over loslaten, doorgaan en buyer groups

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Ik had een column beloofd over werk in uitvoering, maar binnen een paar weken is de wereld gigantisch veranderd en daarmee ook de inhoud van mijn column. Voor mij waren het stressvolle weken. In mijn vorige column schreef ik dat ik eind februari met eigen terreinwagen op weg naar de woestijn in Tunesië ging. Op de heenreis vertrok de boot vanaf Genua nog gewoon, maar de terugreis twee weken later ging niet (zo soepel). En ondanks dat digitaal veel informatie beschikbaar is, was het lastig om actuele en juiste informatie te ontvangen. Tunesië ging dicht tot 6 april, er kwam een avondklok en mensen dienden afstand te houden. Veel mensen bleven vriendelijk en behulpzaam, maar de onzekerheid over hoe lang het ging duren en of ook in Tunesië de uitbraak een vlucht ging nemen zorgde, mede vanwege mijn lage weerstand, voor veel stress bij mij.

Ondanks twee boottickets en twee vliegtickets per persoon lukte het niet om naar Nederland terug te komen. Complicerende factor was het feit dat de bestuurders hun terreinwagen in hun paspoort hadden staan, waardoor zij niet zomaar het vliegtuig konden pakken. Het heeft ruim een dag gekost om de vele stempels en formulieren in orde te maken bij de douane, gemeente en ambassade. En om een goede stalling te vinden waar de auto’s hopelijk later dit jaar kunnen worden opgehaald. Zonder hulp van een Tunesiër was ons dit niet gelukt.

De terugreis kwam in zicht toen we donderdagmiddag een mail van de ambassade ontvingen dat er vrijdagochtend een repatriëringsvlucht zou vertrekken naar Schiphol. Daarvoor moesten we cash betalen op de ambassade of de volgende dag op het vliegveld. Stress, stress, stress, maar we kregen het benodigde bedrag gepind. De volgende ochtend op het vliegveld bleken er Nederlanders die minder gelukkig waren, het was een feestdag in Tunesië waardoor hun financiële overboeking niet kon worden opgehaald op het postkantoor.  Met hulp van ons en andere landgenoten is het hun gelukkig ook gelukt het bedrag bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk zijn we een week later dan gepland in Nederland aangekomen. Een dure vakantie, met weinig ontspanning, maar dankzij de inspanning van velen gelukkig wel weer in Nederland.

Maar dan kom je thuis en dan zie je echt dat hier heel veel is veranderd. Minder auto’s op de weg, lege schappen in supermarkten waar wc-papier hoort te liggen en alle evenementen en bijeenkomsten die zijn afgelast of uitgesteld zoals Building Holland. Scholen zijn dicht en mensen werken waar mogelijk thuis. Onzekerheid over hoelang de maatregelen gaan gelden, of we (ernstig) ziek worden of niet en of bedrijven deze periode weten door te komen.

Loslaten van bestaande ritmes en handelingen en op een nieuwe manier dingen thuis organiseren. Maar ook juist doorgaan met heel veel inzet zoals in ziekenhuizen, bij de politie en bij vrachtwagenchauffeurs. 

Het heeft mij verbaasd hoe snel dingen kunnen veranderen, wat voor een impact dit heeft maar ook hoe creatief mensen hiermee omgaan.  

Binnen de rijksoverheid proberen we te zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille niet leegloopt. Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen hebben samen met Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Doekle Terpstra van Techniek Nederland hierover afspraken gemaakt. De bouw- en technieksector is voor de Nederlandse economie een essentiële motor. Daarom zijn er met deze sector afspraken gemaakt om de voortgang van de bouwproductie in de komende weken en maanden zo goed mogelijk te borgen. Overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf blijven doorlopen. Daarnaast wordt bevorderd dat de vergunningverlening door provincies, waterschappen en gemeenten blijft doorgaan zodat de orderportefeuilles gevuld kunnen blijven, en werknemers in dienst kunnen blijven. Ook brengt het Rijk op korte termijn in kaart welke wettelijke veranderingen op de sector afkomen en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. Als er door de coronacrisis vertraging in de bouw ontstaat zullen de Rijksopdrachtgevers zich coulant opstellen bij contractueel opgenomen boeteclausules. Dit moet per geval worden bekeken.

Inmiddels is er een protocol ‘Samen veilig doorwerken’, klik hier voor meer informatie. Daarmee wordt actief gecommuniceerd hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, zodat bedrijven, opdrachtgevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn, zodat het werk dat doorgang kan vinden niet onnodig stil komt te liggen

Daarnaast gaan we door met de opzet van buyer groups. Dit zijn groepen van voornamelijk publieke inkopende partijen die structureel aan de slag willen met circulair inkopen en aanbesteden. Het ministerie van IenW en BZK hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Er starten 13 buyer groups, waarvan er vijf gericht zijn op de woning- en utiliteitsbouw. Voor de eerste drie groepen wordt samengewerkt met Cirkelstad en partners.

  1. Circulaire nieuwbouw of renovatie scholen, hier lees je meer over deze buyer group en ook hoe je voor nadere informatie bij Monique Donkers terecht kan.
  2. Circulaire renovatie corporatiewoningen, voor nadere informatie:
  3. Inkoop circulaire bouwmaterialen, voor nadere informatie:
  4. Houtbouw/houtrenovatie
  5. Circulaire nieuwbouw woningen

Heeft je gemeente of woningcorporatie belangstelling mee te doen aan buyer group 4 of 5, dan kan je voor meer informatie bij mij terecht. 

Ik wens iedereen sterkte voor de komende periode en hoop dat de overheid door de diverse maatregelen die zijn en worden genomen kan zorgen dat iedereen de zorgen en stress een beetje kan loslaten. Maar ook dat we waar mogelijk doorgaan met stappen zetten naar een circulaire bouweconomie als het nieuwe normaal.

Tineke Beuker

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< Nieuwe groene schoolcampus krijgt vorm in Dordrecht | Alfa -college als eerste Nederlandse onderwijsinstelling aan de slag met Madaster Educatie >