Nieuwe groene schoolcampus krijgt vorm in Dordrecht

De nieuwe groene campus van het Wellantcollege in Dordrecht krijgt steeds duidelijker vorm. Terwijl het nieuwe mbo-gebouw binnenkort wordt opgeleverd, presenteerde de school deze week de plannen voor het nieuwe vmbo-gebouw. Met een centraal park voor studenten en docenten, grote kassen met tribunes als entreepartijen en duurzame schoolgebouwen moet volgens school en BDG architecten een inspirerende campus ontstaan, waar thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid zichtbaar worden gemaakt.

“De aanleiding voor de grootscheepse sloop en nieuwbouw was dat onze gebouwen te oud waren. Met de nieuwbouw pakken we meteen de kans om te transformeren naar modern groenonderwijs”, vertelt projectontwikkelaar huisvesting Machteld Vroom van het Wellantcollege. “Rond een thema als klimaatverandering wordt in het park bijvoorbeeld een wadi aangelegd, waar regenwater in wordt opgevangen en opgeslagen. Zo kunnen we leerlingen bewust maken van hoe dit werkt.’’ De bankjes tegen de terp in het park en de hoge kassen tussen de gebouwen kunnen ook als lesruimte of tuin gebruikt worden. “Zo betrekken we het terrein bij de lessen en wordt alles wat groeit en bloeit onderdeel van het lesprogramma.”

Impressie Groene Campus Wellant Dordrecht

De nieuwe gebouwen voor mavo Stek en het vmbo-onderwijs worden zelf ook duurzaam ontworpen. Ze krijgen grote openingen en daglichten zodat de leerlingen een zee van daglicht krijgen bij hun theorie- en praktijkonderwijs. De houten gevelbekleding is circulair en zorgt voor goede isolatie. Het gebouw van mavo Stek is pas twintig jaar oud, blijft staan en wordt gerenoveerd. Het voormalige mbo-gebouw, waarin de vmbo nu wordt gehuisvest, is veertig jaar oud en zou aanvankelijk gesloopt worden. In het kader van de circulaire economie wordt de constructie nu gestript en hergebruikt voor de nieuwbouw. Dat scheelt niet alleen in de kosten. Vroom: ,,Dat scheelt ook enorm in de stikstofdepositie tijdens de bouw. Die is door deze besparing dusdanig laag dat het geen rol speelt in de vergunningsprocedure.”

Het Wellantcollege biedt opleidingen op gebied van duurzaamheid, gezonde voeding, waterbeheersing, groene omgeving, dierverzorging en klimaat. In Dordrecht telt de school 435 mbo-studenten en 780 vmbo’ers. In september, als het nieuwe schooljaar begint, kunnen de mbo-studenten al van het gloednieuwe pand gebruik gaan maken. In november begint de nieuwbouw van het vmbo. Die gebouwen moeten in januari 2022 opgeleverd worden.

Bron: AD.nl/dordrecht

< Cirkelstad Brabant 2020! | Circulair BZK inzicht – Over loslaten, doorgaan en buyer groups >