Circulaire ambities maak je samen waar!

Stichting Pioneering en Cirkelstad gaan samenwerking aan

Stichting Pioneering en Cirkelstad hebben beiden de ambitie om de huidige lineaire bouw- en infra-economie een transitie te laten ondergaan naar een circulaire economie. Door daar samen in op te trekken verwachten beide organisaties extra betekenisvol te kunnen zijn voor zowel overheden, ondernemers alsook onderwijsinstellingen. Circulaire ambities maak je immers samen waar.

Op 21 januari was het Pioneering Café. Met de samenwerking willen Cirkelstad en Stichting Pioneering hun kennis en netwerk delen.

De bouw en infra zijn van oudsher grondstof verslindende sectoren. De landelijke doelstelling om de toepassing van primair abiotische grondstoffen in 2030 met 50% te reduceren en in 2050 met 100%, zal daarom ook flinke impact hebben op de bouw en infra. Er moet de komende jaren veel gebeuren en lang niet alle organisaties zijn daar al mee bezig. En dat moet wel, om deze doelstellingen binnen handbereik te brengen.

Cirkelstad

Cirkelstad is een landelijk opererende netwerk- en programma-organisatie van 31 Cirkelsteden, 4 provinciale Bouwprogramma’s en > 250 partners. De Cirkelsteden zijn communities die lokaal actief zijn en zich voornamelijk richten op lokale samenwerking tussen partijen die bouwprojecten meer circulair willen maken. Dit leidt tot nieuwe ideeën en verbindingen. Van daaruit worden projecten en programma’s gestart, die uiteindelijk resulteren in een “nieuwe normaal”. Alle opgedane kennis wordt vastgelegd in de Cirkelstad Academie.

Stichting Pioneering

Stichting Pioneering, met 220 deelnemers in Overijssel en Gelderland, is hèt platform van Oost Nederland voor de bouw en infra. Stichting Pioneering richt zich op de grote opgaven die er in de bouw en infra zijn op gebied van energietransitie, circulaire bouweconomie en water en klimaat.

Op dit moment organiseert Stichting Pioneering in Overijssel de Community of Practice Circulaire Projecten voor de bouw en initieert Stichting Pioneering samen met de Provincie Overijssel en Bouwend Nederland het platform Infra Futurelabs Overijssel voor de infra. Voor de infra ligt het programmamanagement bij Stichting Pioneering en voor de bouw pakt Pioneering dit op samen met Balance&Result en Saxion.

Netwerk

Onderdeel van de samenwerking met Cirkelstad is dat zij haar netwerk openstelt aan Stichting Pioneering, zodat gebruik gemaakt kan worden van het landelijke netwerk en de kennis die daar aanwezig is. Deelnemers bij Stichting Pioneering kunnen dus indirect ook gebruik maken van deze kennis. Voor organisaties die deelnemer zijn bij Stichting Pioneering bestaat daarnaast de mogelijkheid om voor een sterk gereduceerd tarief ook direct als programmapartner aan te sluiten bij Cirkelstad.

De samenwerking is voor de periode 2021 tot en met 2023 gesloten, daarna wordt een vervolg van de samenwerking waar mogelijk gecontinueerd.

Reactie? Graag naar Erik Meiberg,

< Duurzame verf voor gemeentelijk vastgoed | Zijn scale-ups baanbrekend in de groei naar een circulaire economie? >