Circulaire productencatalogus 2.0

In samenwerking met Cirkelstad heeft Alba Concepts in 2019 een database ontwikkeld met 70 circulaire alternatieven van producten en materialen in de bouwsector. De database is continue aan verandering onderhevig door ontwikkelingen en innovaties vanuit de markt. Daarom zijn de handen tussen Cirkelstad en Alba Concepts wederom ineengeslagen, om toe te werken naar een tweede versie. Inmiddels zijn we zover en is de lijst uitgebreid tot circa 200 producten!

Schermafbeelding van de catalogus

De productkaarten bevatten onder andere informatie over de leverancier van een specifiek product, algemene productinformatie en informatie over de circulaire eigenschappen. Deze zijn geordend volgens de structuur van de NL/SfB. Naast financiële gegevens over de producten zijn de volgende circulaire eigenschappen van verschillende producten zijn opgenomen:

  • Schaduwkosten
  • Herkomst inkomende materialen
  • Toekomstscenario materiaal/product
  • Technische levensduur van het product

De nieuwe versie van de database biedt dus 200 alternatieven voor de ‘traditionele’ oplossingen voor de bouw en vastgoedsector. Het is nadrukkelijk geen uitputtende lijst. Daarbij is ook van belang om te weten dat aspecten als alternatieve financieringsmodellen, losmaakbaarheid en restwaarde in de toekomst belangrijk zijn voor de transitie naar een circulaire economie. In ontwikkeltrajecten kunnen de productkaarten nu al ingezet worden als hulpmiddel om de discussie te voeren over een betere uitkomst op circulariteit. Daarnaast biedt het circulaire productinnovaties een toegang tot de markt. Tenslotte is database ter inspiratie, als handvat en hulpmiddel in de zoektocht naar circulaire alternatieven.

De tweede release (.xls) van de productencatalogus kun je hier downloaden.

Digitale versie

De catalogus is inmiddels ook digitaal beschikbaar. Deze digitale versie wordt continue verder ontwikkeld.

Cirkelstad en het GSE System hebben in dit in partnership gerealiseerd. Hét circulaire initiatief, gevisualiseerd en de circulaire footprint van de bouwproducten doorgerekend op basis van de Sustainable Footprint Standard – Circular Footprint die wordt beheert door het Nationaal Duurzaamheid Instituut. De product catalogus visualiseert, documenteert, verifieert en publiceert de Circulaire Footprint van elk materiaal of product dat in de bouw gebruikt wordt. Producenten kunnen hun producten aanmelden (hyperlink: https://cirkelstad.gses-system.com/registreer-nieuw-product/ ) zodat de uitvoerende partijen, zoals architecten, bouwbedrijven, opdrachtgevers onderbouwde verantwoorde keuzes kunnen maken.

Heb je vragen over deze digitale versie, neem dan contact op met Wytze Kuijper.

Wytze Kuijper

Spinner Utrecht, Amersfoort, Nijmegen, Veenendaal en Arnhem

06 2296 8568

< Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht | Circulair inkopen als woningcorporatie, zullen we dat samen doen? Sluit je aan bij onze buyer group >