Circulaire productencatalogus 2.0

In samenwerking met Cirkelstad heeft Alba Concepts in 2019 een database ontwikkeld met 70 circulaire alternatieven van producten en materialen in de bouwsector. De database is continu aan verandering onderhevig door ontwikkelingen en innovaties vanuit de markt. Daarom zijn de handen tussen Cirkelstad en Alba Concepts wederom ineengeslagen, om toe te werken naar een tweede versie. Inmiddels zijn we zover en is de lijst uitgebreid tot circa 200 producten!

Schermafbeelding van de catalogus

De productkaarten bevatten onder andere informatie over de leverancier van een specifiek product, algemene productinformatie en informatie over de circulaire eigenschappen. Deze zijn geordend volgens de structuur van de NL/SfB. Naast financiële gegevens over de producten zijn de volgende circulaire eigenschappen van verschillende producten zijn opgenomen:

  • Schaduwkosten
  • Herkomst inkomende materialen
  • Toekomstscenario materiaal/product
  • Technische levensduur van het product

De nieuwe versie van de database biedt dus 200 alternatieven voor de ‘traditionele’ oplossingen voor de bouw en vastgoedsector. Het is nadrukkelijk geen uitputtende lijst. Daarbij is ook van belang om te weten dat aspecten als alternatieve financieringsmodellen, losmaakbaarheid en restwaarde in de toekomst belangrijk zijn voor de transitie naar een circulaire economie. In ontwikkeltrajecten kunnen de productkaarten nu al ingezet worden als hulpmiddel om de discussie te voeren over een betere uitkomst op circulariteit. Daarnaast biedt het circulaire productinnovaties een toegang tot de markt. Tenslotte is database ter inspiratie, als handvat en hulpmiddel in de zoektocht naar circulaire alternatieven.

Digitale versie

Er wordt gewerkt aan een digitale catalogus. Meer weten? Wytze Kuijper helpt je verder.

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

< Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht | Circulair inkopen als woningcorporatie, zullen we dat samen doen? Sluit je aan bij onze buyer group >