Circulair inkopen als woningcorporatie, zullen we dat samen doen? Sluit je aan bij onze buyer group

Een initiatief van PIANOo en Cirkelstad

Fotocredit: New Horizon

Het zit er aan te komen. Binnenkort zal wat circulair kan, circulair moeten. Ook corporaties staan voor de uitdaging om zoveel mogelijk circulair te doen. omdat het past bij hun eigen ambities, omdat het onderdeel wordt van de prestatieafspraken met gemeenten of omdat het binnenkort niet anders meer kan. Niet voor nieuwbouw, maar ook niet voor renovatie.

Wat is circulair? Wat kan er al? En hoe doe je dat? Dat zijn de vragen die we de komende 2 jaar gezamenlijk gaan beantwoorden. In de buyer group circulaire renovatie verbinden we corporaties om samen circulaire renovatie uit te vragen.

Marcella van Room (PIANOo) en Gertjan de Werk (Cirkelstad) zijn de kartrekkers van deze buyer group en leggen dit uit: “Met de buyer group gaan we inkoopkracht mobiliseren. We brengen de behoeften en mogelijkheden van de corporaties in kaart om op basis daarvan een eenduidige vraag aan de markt te formuleren. Hiermee willen we meteen duidelijk maken dat circulair het nieuwe normaal gaat worden.”

Doel is om met een groep van 4 tot 8 woningcorporaties in Nederland uit te zoeken hoe je zo effectief mogelijk circulair inkoopt voor een renovatie traject. Daarnaast wordt er een schil omheen georganiseerd van corporaties die ook circulaire ambities hebben, maar nog niet meteen een case in kunnen brengen.“Je kunt meelopen met de koplopers of actief meekijken met wat ze doen en bereiken. De koplopers gaan met een gedeelde visie en ambitie hun gezamenlijke inkoopkracht inzetten om de markt serieus in beweging te krijgen. Dat kan alleen maar als je met zoveel mogelijk corporaties echt gezamenlijk optrekt. Aanmelden voor deze buyer group kan vanaf nu!” aldus Marcella/Gertjan.

Werk komende maanden mee aan het plan van aanpak

We zoeken nu 4 tot 8 corporaties die een concrete renovatie opgave hebben die ze uiterlijk de 2e helft van volgend jaar (2021) willen aanbesteden. Op basis van de gezamenlijke portefeuille gaan we komende maanden op zoek naar het beste plan van aanpak om tot een ‘gezamenlijke circulaire aanbesteding’ te komen.

Gertjan licht toe: “Daarbij gaan we op zoek naar de beste vorm van uitvragen, misschien is het geen kwestie van samen aanbesteden, maar samen actief op zoek gaan naar de juiste innovaties of de individuele vraag anders stellen. Maar we ontdekken ook wat circulair nu eigenlijk betekent in de praktijk en wat realistisch is om te vragen aan de markt. We gaan op zoek naar goede voorbeelden om zo duidelijk te krijgen waar de individuele woningcorporaties naar op zoek zijn. In juni presenteren we een gezamenlijk plan van aanpak zodat we na de zomer echt met elkaar aan de slag kunnen.”

Deelnemen kan op twee manieren:

  1. Deelnemen in de kopgroep        
    Deze deelnemers brengen ieder hun renovatie opgave in bij de buyers group. Samen met de andere corporaties en ondersteund door experts zetten zij de visie en strategie uit en ontwikkelen de aanpak, die de deelnemers vervolgens gezamenlijk in de praktijk kunnen brengen. Zo kan de opgave die ingebracht is bij de kopgroep volgend jaar zo circulair mogelijk in de markt worden gezet.
  • Deelnemen in de eerste schil      
    In de eerste schil zitten de deelnemers die van plan zijn om in de toekomst producten in te kopen (zowel renovatie als nieuwbouw) en zich nu al willen oriënteren op hoe ze hier vorm aan kunnen geven. Deelnemers uit de eerste schil worden actief betrokken en kunnen input leveren, advies geven en delen in de kennis over de stappen die de kerngroep doorloopt. Zo bouwen zij mee aan een aanpak die zij zelf later in de praktijk kunnen brengen.

Heb je interesse om deel te nemen of wil je meer informatie ontvangen?      

Gertjan: “Iedereen die een concrete opgave heeft, nu of in de toekomst, kan zich opgeven om deel te nemen aan de Buyers Group Circulaire Renovatie. We verkennen eerst of de opgave past binnen de aanpak en naar welke manier van deelname de voorkeur uit gaat. Het streven is om begin mei de kerngroep geselecteerd te hebben en de tijd tot de zomer zo goed mogelijk te gebruiken.”

Stuur dus zo snel mogelijk, maar voor 1 mei 2020 een bericht naar Gertjan de Werk via . Hij zal dan spoedig contact met jullie opnemen om te verkennen of dit traject interessant is.


Over de buyer groups

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 13 buyer groups. Zij werken hierin samen met o.a. Cirkelstad en partners.

De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de Leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Meer informatie vind je op pianoo.nl.

Cirkelstad begeleidt met PIANOo diverse buyer groups:

De afbeelding in dit artikel is van New Horizon en komt uit een publicatie van Cirkelstad: Circulair Bouwen door Woningbouwcorporaties. Een aantal koplopers delen hun ervaringen over waar je begint als corporatie met Circulair bouwen? https://www.cirkelstad.nl/inspiratie/circulair-bouwen-door-woningbouwcorporaties/

< Circulaire productencatalogus 2.0 | Cirkelstad en Madaster winnen prijsvraag Omgevingsregister >