Circulaire projecten komen in aanmerking voor de MIA regeling

Het bouwen van circulaire projecten kost momenteel vaak nog meer dan het bouwen van traditionele bouwprojecten. Vanuit de rijksoverheid is de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in het leven geroepen. Dit om de opgestelde circulaire en duurzame doelstellingen te behalen. Deze MIA regeling biedt voor bouwers goede kansen om circulaire projecten te realiseren die financieel aantrekkelijk zijn voor de opdrachtgevers.

Bij Finch Buildings zijn er inmiddels vier projecten die in aanmerking zijn gekomen voor deze MIA regeling. Hiervan zijn er al 3 gebouwd en is de bouw van het 4e project gestart. Wij hebben ervaring en leggen graag uit hoe wij aan deze eis voldoen.

Waar moeten circulaire projecten aan voldoen om in aanmerking te komen voor de MIA regeling?

Vanaf 2020 bestaat binnen de MIA de subsidie voor circulaire woningen. Sinds het invoeren van deze subsidie hebben opdrachtgevers van Finch Buildings de MIA regeling toegekend gekregen. Dit voor de projecten: M’DAM, De Rietgors, Timberhouse, Koelmalaan. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moesten de gebouwen aan een aantal eisen voldoen.

Circulaire bouwprojecten

De belangrijkste eisen waar een circulaire woning aan moet voldoen zijn:

  • Het gebruikte hout moet aantoonbaar duurzaam gecertificeerd hout zijn. Hiervoor dient de hoofdaannemer aan te tonen dat het hout dat gebruikt wordt volgens de gewenste standaarden en richtlijnen geleverd en verwerkt wordt.
  • De MPG van het project is maximaal €0,5. De MPG om aan bouwbesluit te voldoen is momenteel €0,8. In deze MPG-berekening hoeven duurzame- energieopwekkingsinstallaties niet meegerekend te worden daar ze als onderdeel van het circulaire gebouw beschouwd worden.
  • Het gebouw dient voor ten minste 50% op volumebasis te bestaan uit biobased materialen. OF is gebouwd met ten minste vijf bouwmaterialen of drie bouwmaterialen en een toestel binnen een bouwwerkinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD

Niet voor iedere bouwer is het mogelijk om aan deze eisen te voldoen. Doordat het casco van ons bouwsysteem volledig is opgetrokken uit CLT voldoen onze bouwwerken zonder moeite aan de huidige regelgeving.

Bekijk hier de handreiking Circulaire Gebouwen Milieulijst 2022.

Meer informatie nodig?

Bij Finch Buildings hebben we ervaring met de begeleiding en uitvoering in het MIA traject. Dankzij de casestudies die al zijn gedaan en het vergeven van de MIA regeling, weten we wanneer een project voldoet om in aanmerking te komen voor de MIA regeling. We kunnen in een vroeg stadium zien of het te bouwen project voldoet aan alle eisen, die uiteindelijk leiden tot een fiscaal voordeel. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

< Circulair BZK in zicht 2022 – Over mooie vooruitzichten | Een circulaire innovatie in de lineaire keukenmarkt >