Circulaire renovatie van boerderij Het Woldhuis

Op 9 januari 2023 is de restauratie gestart van Het Woldhuis 13 op Landgoed het Woudhuis. Deze monumentale langgevelboerderij uit 1865 werd gebruik als woning en in de deel gingen de koeien op stal. Na de restauratie is de boerderij klaar voor een nieuwe invulling. Een prachtige renovatie van een pand van onze partner gemeente Apeldoorn, waar circulariteit leidend was in de uitvoering.

De bijeenkomst werd ingeleid door Corine Schouten van der Velde, portefeuillemanager vastgoed en Sjoerd Bouwmeester, Regisseur verduurzaming gemeentelijk vastgoed bij het vastgoedbedrijf Apeldoorn. Het Woldhuis 13, waar de partners van Cirkelstad te gast zijn om de herbestemming te bekijken, staat in het hart van het landgoed het Woudhuis. Binnen de natuurgrenzen is men op zoek naar nieuwe gebruikers. De dakconstructie is als eerste constructief aangepakt. De asbest verwijderd, en er zijn maatregelen getroffen in het kader van de Flora en Fauna wet. Na een inventarisatie van de werkzaamheden is er een plan gemaakt voor de herbestemming van het vervallen historische gebouw.

Bouwteam
Het project is uitgevoerd in bouwteam met de uitgangspunten: energiezuinig, SROI, Circulair, behoud van monument en casco oplevering. Een school in Apeldoorn is gebruikt als donorgebouw, hiervan zijn bijvoorbeeld 22 deuren hergebruikt. En vanuit de Stadsmijn Achterhoek zijn er verlichtingsarmaturen en toiletpotten geleverd.. Vanuit de zaal kwam de vraag of SROI ook tot lagere arbeid loonkosten heeft geleid. “Via diverse bedrijven hebben we gebruik gemaakt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep is erg geschikt om op een grote bouw als deze een mooie bijdrage te leveren. Maar dit vergt dan wel extra toezicht om de veiligheid te borgen,” geeft Robert van de Pol van Draisma Bouw aan.

Toen de herbestemming startte was de boerderij geheel dichtgetimmerd en verkeerde in een slechte staat. Bij de start van de bouw zijn de werkzaamheden in twee fases geknipt en is er gestart met fase 1: restauratie van de kapconstructie. Door een afgebakend deel te pakken en eerst klaar te maken kon men tijdens de uitvoering de beslissingen aanpassen aan de benodigde keuzes die gemaakt moesten worden om het resultaat te behalen. De pannen zijn, zoals afgesproken was, bijvoorbeeld niet hergebruikt vanwege het feit dat slechts een beperkte hoeveelheid opnieuw bruikbaar was. Daarom zijn de oude pannen verkocht en is er één soort pannen ingekocht om op de gerestaureerde dakconstructie te leggen.

In afstemming met alle stakeholders kon men in overleg beslissingen nemen die wellicht niet genomen waren als alles van tevoren al vastgesteld was. Zo is er bv speciale gripfolie aangebracht, waarmee de vleermuizen beter beschutting kunnen zoeken onder het dak. Risico’s zijn natuurlijk bouwfysisch gecheckt en dit gaf een goede basis voor de uitvoering.

Vertrouwen
Op de vraag wat men heeft geleerd van dit proces, zowel als opdrachtgever alsook -nemer, werden meerdere leerpunten benoemd. Werk met een open begroting, wees open zijn naar de opdrachtgever, alleen zo ontstaat er proces met vertrouwen. Samen de dialoog aangaan is de basis om tot een goede oplossing te komen.” Bij het Woldhuis hadden beide partijen hetzelfde ideaal: iets moois neerzetten samen voor de komende 100 jaar. En dat is gelukt!’, zegt Sjoerd Bouwmeester.

De partners kregen tijdens de rondleiding nog een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn binnen de periode van uitvoering. Hierbij werd duidelijk hoe er soms toch voor andere oplossingen is gekozen om tot het beste resultaat te komen. De oude boerderij staat nu te huur, en er is al veel interesse. Hoe kan het ook anders: het is een prachtig circulaire gebouw geworden dat aan alle kanten historie ademt, maar met de faciliteiten van deze tijd.

Ook partner worden?
De partners waren weer erg enthousiast over de sessie vol kennisdeling op een interactieve wijze. Mooi om te zien hoe vanuit diverse insteken gewerkt wordt aan een circulariteit. Om dit te stimuleren is het delen van kennis groot belang. Wil jij ook kennisdelen en circulair verder brengen binnen je organisatie en uitvoering? Neem dan contact op met Eric Kouters of Carmen Oude Wesselink om aan te sluiten bij Cirkelstad Deventer-Apeldoorn.

Eric Kouters

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 3022 76 85

Carmen Oude Wesselink

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 4045 80 19

< Madaster nu gevalideerd als gecertificeerd rekeninstrument voor MPG-berekeningen | Derbigum introduceert: Derbicolor NT >