Cirkelstad start Raad voor de Toekomst

Vanaf september start Cirkelstad met een Raad voor de Toekomst. Met deze Raad willen we vooruitkijken en doordenken hoe we de circulaire bouweconomie in Nederland verder kunnen versnellen.

De Raad gaat meehelpen om Nederland naar de toekomst de goede richting mee te geven op het gebied van circulair bouwen. Hiermee bepaalt de Raad ook mede de koers die Cirkelstad gaat varen, zodat we samen met onze partners de juiste dingen blijven doen en het verschil kunnen blijven maken.

Raad voor de Toekomst

De Raad zal jaarlijks de discussie op belangrijke thema’s aanjagen en een visie hierop geven, onder andere door middel van greenpapers en artikelen.

Leden van de Raad voor de Toekomst
De Raad voor de Toekomst gaat bestaan uit de volgende leden:

  • Jacqueline Cramer (voorzitter) – Voorzitter Betonakkoord en Bouwakkoord Staal en oud-minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
  • Niels Bogman – Directeur Project Management and Consultancy RHDHV
  • Sybren Bosch – Mede-ondernemer Copper8
  • Yvonne van der Brugge-Wolring – Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf
  • Jan Willem van de Groep – Programmaregisseur Building Balance
  • Vincent Gruis – Professor TU Delft en Voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie
  • Lidewij de Haas – Directeur BAM Bouw en Techniek

Young professionals
Daarnaast gaan ook drie young professionals deel uitmaken van de Raad, om zo ook aanvullende invalshoeken en andere perspectieven op tafel te krijgen. Deze leden worden de komende maanden geselecteerd.

< Wouter van Twillert nieuwe ereburger van Cirkelstad | Cirkelstad Zuid-Holland: Zijn we op koers? >