Cirkelstad Zuid-Holland: Zijn we op koers?

1 juli zaten de partners van Zuid-Holland bij elkaar op een prachtige, groene, duurzame plek in Maassluis. Deze keer niet voor een inhoudelijk programma, maar om elkaar beter te leren kennen, te kijken waar we staan als community en waar we heen willen. Want zijn we op de juiste weg of moet het toch een beetje anders?

De Polderij
Tom van Zwet van De Polderij trapte af met een persoonlijk verhaal over de plek waar we te gast waren. 8 jaar geleden kwamen ze hier terecht. En inmiddels hebben zij iets heel bijzonders neergezet voor doeltreffende vergaderingen en bijeenkomsten door groen, wetenschap en culinair te combineren. Hier komen binnen en buiten echt samen. Ze zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig met een voedselbos op het terrein. Het gebouw zelf is helemaal biobased ontwikkeld. En dat was een aantal jaren geleden nog niet zo gemakkelijk, om daar de juiste partijen voor te vinden. Maar met volharding is het toch allemaal gelukt!

Waar staan we?
Vervolgens neemt spinner Thirza Monster de deelnemers mee in waar Cirkelstad Zuid-Holland staat. Hoe er wordt geprogrammeerd langs de lijnen inspireren, activeren en implementeren. Inhoudelijk staat er in 2024 op het programma (op basis van eerder opgehaalde behoeftes bij partners):

 • Het Nieuwe Normaal
 • Bouwen binnen planetaire grenzen
 • Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

   Op basis daarvan worden er diverse inspiratie- en kennissessies, verdiepende programma’s en maatwerk geboden. Daarnaast is er ook inzicht gegeven wie tot de achterban behoort van Cirkelstad Zuid-Holland. Welke doelgroepen zijn goed vertegenwoordigd en wie er nog missen. En kwamen de laatste ontwikkelingen aan bod van Cirkelstad, Het Nieuwe Normaal en de provincie Zuid-Holland.

   Waar willen we heen?
   De deelnemers gingen daarna zelf aan de slag met het benoemen van een gezamenlijke ambitie en mijlpalen voor Cirkelstad Zuid-Holland. Waarbij voornamelijk naar voren kwam dat er behoefte is aan:

   1. Matchmaking van partners om gezamenlijk projecten te realiseren
   2. Partijen die minder goed vertegenwoordigd zijn als projectontwikkelaars, constructeurs en installateurs laten aanhaken
   3. Heldere waarderingsmethoden ontwikkelen voor circulair ontwikkelde projecten
   4. Circulair bouwen integreren in bouwopleidingen

   En hebben we tientallen ideeën geformuleerd hoe we deze ambities kunnen concretiseren. Tot slot hebben we diverse hulpvragen van partners opgepakt en daarover meegedacht. Bijvoorbeeld: Hoe breng je als circulaire leverancier de boodschap goed over en kun je een juiste vergelijking maken van de kosten, ook op lange termijn?

   Doe ook mee!
   Aanhaken bij Cirkelstad Zuid-Holland om ook stappen te zetten in circulair bouwen? Neem contact op met Thirza Monster.

   Thirza Monster

   Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
   Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


   06 2844 6512

   < Cirkelstad start Raad voor de Toekomst | Biobased optoppen van 30.000 woningen, hoe dan? >