De training ‘Het Circulaire Bouwproces’ maakt de cirkel écht rond

Uniek in Nederland: een training die in vijf overzichtelijke modules het gehele circulaire bouwproces behandelt. In vier trainingsdagen doorloop je de hele cyclus van ambitievorming en opdrachtformulering tot ontwerp, realisatie, exploitatie én circulaire sloop. Door de brede opzet is de training ideaal voor professionals in de hele keten. Je leert van experts uit de praktijk om met een integrale blik naar circulariteit in de bouw te kijken. Na de training zet je zelf een circulair bouwproces op en werk je beter samen met professionals in elke fase.

Voor iedereen die werk wil maken van circulariteit

Initiatiefnemer van de training is Peter Kuindersma van Ingenii Bouwinnovatie, de innovatiehub van de Nieman Groep. Hij legt uit: “Circulair bouwen staat volop in de belangstelling, maar tegelijkertijd zie je dat het huidige bouwproces nog altijd sterk lineair is ingericht. In de praktijk is iedereen nog vooral verantwoordelijk voor zijn eigen stukje. De training laat je zien hoe alles in elkaar grijpt. Heel praktisch en inspirerend, met veel voorbeelden uit de praktijk. Daardoor kun je jouw circulaire ambities waarmaken  en begrijp je beter wat er op andere plekken in de keten nodig is. De training is bijvoorbeeld ook ideaal voor iedereen die binnen zijn organisatie de taak krijgt om circulaire principes te implementeren. Het is echt een training voor iedereen die vervolgstappen wil zetten of ambities concreet wil maken.”

Levendige mix van theorie en praktijk

De training is opgedeeld in vijf modules waarin steeds een andere fase in het bouwproces centraal staat. “De eerste module wordt ingevuld door Godard Croon van Howtochange. Samen zorgen we ervoor dat deelnemers direct de volle breedte van circulariteit zien,” aldus Kuindersma. “Iedereen heeft een eigen beeld bij circulair bouwen. De een denkt vooral aan C02-reductie, de ander aan losmaakbaarheid. Na module 1 spreken we allemaal dezelfde taal en hebben we de kansen en belemmeringen van circulair bouwen scherp. We wisselen theorie steeds af met concrete casussen en inspirerende praktijkvoorbeelden, zodat circulariteit echt tot leven komt. En we slaan waar mogelijk de brug naar de praktijk van de deelnemers zelf. Hoe bereid je zelf een circulair bouwproces voor? Van ambitievorming tot het formuleren van concrete eisen. We bespreken effectieve manieren om een project te initiëren en de beoogde aanpak vol te houden. En dat is dus pas module 1! Tijdens module 2 gaan we dieper in op het ontwerpproces en leer je de R-ladder en verschillende designstrategieën toepassen. Tijdens deze module zal Fred Springintveld van woningcorporatie Eigenhaard zijn ervaring met circulaire ontwerpstrategieën delen. In module 3 behandelen we de realisatiefase. Hoe zorg je er voor dat tijdens de realisatie ook daadwerkelijk de juiste producten en materialen worden ingekocht? En hoe zorg je ervoor dat secundaire bouwmaterialen en producten ook voldoen aan de gewenste kwaliteit?”

Oók aandacht voor exploitatie en circulaire sloop

De laatste twee modules gaan dieper in op circulariteit tijdens exploitatie en circulaire sloop. Circulariteit tijdens de exploitatie krijgt helaas in de praktijk vaak nog te weinig aandacht, terwijl er ook in deze fase veel milieuwinst te behalen valt. Kuindersma: “Denk hierbij aan het gebruik van biobased verven, inspectie op afstand door gebruik van sensoren, voorspellend onderhoud en toepassen van second life producten. Voor de laatste module hebben we Barthel van Dinther van A. van Liempd Sloopbedrijven uitgenodigd. Zij zijn heel ver in het zo slim mogelijke slopen en demonteren van gebouwen en hebben ervaring met circulaire ketens voor hergebruik. Dat levert relevante inzichten op voor iedereen, waar je ook in het bouwproces actief bent: bij circulaire sloop wordt de cirkel gesloten.”

Leren met en van elkaar

De betrokkenheid van diverse kerndocenten en gastsprekers is een belangrijke meerwaarde van de training. De vakspecialisten brengen inspirerende voorbeelden en kennis uit het veld mee. Omdat de deelnemers zelf ook in de meest uiteenlopende functies en branches actief zijn, vindt er voortdurende uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën plaats. Kuindersma: “Je leert van de trainers, de gastsprekers én van elkaar. Dat is precies waar het bij circulariteit om gaat: openstaan voor elkaar, weten waar iedereen mee bezig is en samen de keten sluiten. Daar beginnen we tijdens de training al mee!”

Meer informatie

Bekijk de pagina van partner Ingenii

< Partnerdag 2022: Meld je aan! | Column: Factoren van hergebruik >