Ingenii Bouwinnovatie

Partner in Harderwijk - Zwolle
Peter Kuindersma - Innovator & systems engineer Innovatie, circulariteit en industrialisatie

Grote maatschappelijke uitdagingen zorgen voor een complexe bouwopgave. We zien de noodzaak van transformatie in een snel veranderende en veeleisende wereld. Onze grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Creatieve en circulaire oplossingen zijn nodig voor een drastische verandering in onze gebouwde omgeving. Oplossingen kunnen en moeten radicaal zijn om impact te hebben. Ik geloof dat innovatie een oplossing kan bieden voor deze complexe vraagstukken.

Vanuit Ingenii Bouwinnovatie bundelen we daarom krachten, kennis, ervaring en talent om tot oplossingen te komen die inspireren, motiveren én echte verandering brengen. In ons ‘Innovatiecentrum voor onderzoek en beleving’ werken we aan vernieuwende concepten en producten.

Het delen van kennis en ervaring is essentieel om te kunnen opschalen in een circulaire economie. Vertrouwen en samenwerking zijn hierbij de belangrijkste voorwaarden. Dit is dan ook de reden dat we bij het netwerk van Cirkelstad zijn aangesloten.

Laten we samenwerken om te innoveren!