Direct aan de slag met nieuwe inzichten van koplopers? Lees onze Greenpapers

Samen met koplopers is Cirkelstad continu in gesprek over nieuwe thema’s. Waar gaat de sector heen volgens hen? En als je nu aan de slag wilt gaan… wat zou dan volgens hen jouw eerste stappen kunnen zijn? Kunnen zij je helpen? 

Green papers

Deze adviezen en uitleg van koplopers vatten we samen in Greenpapers. Hiermee zorgen we dat jij weer verder aan de slag kunt! Onlangs publiceerden we maar liefst drie nieuwe Greenpapers: Materiaalpaspoorten, Circulair Waarderen en Hoogwaardig Hergebruik

Wat is een materiaalpaspoort, wat voor toepassingsmogelijkheden zijn er en wat zou je er vandaag al mee kunnen doen? Lees de Greenpaper Materiaalpaspoorten

Veel organisaties zijn al bezig met het opstellen van materiaalpaspoorten, een mooie basis voor de transitie naar een circulaire economie. Er is echter zoveel verscheidenheid in de vorm en samenstelling van paspoorten dat deze nauwelijks te vergelijken of verenigen zijn.

Het gevolg is dat objecten in de bouw niet goed vergeleken en uitgewisseld kunnen worden. Daarom is op initiatief van Platform CB’23 de leidraad ‘Paspoorten voor de bouw’ ontwikkeld, zodat iedereen volgens dezelfde goed onderbouwde principes en richtlijnen paspoorten opstelt. Ook worden er randvoorwaarden en aanvullende mogelijkheden benoemd. Deze leidraad is volop in ontwikkeling!

Dit paper geeft een introductie in de wereld van de materialenpaspoorten

Wat is de waarde van circulair bouwen? Lees de Greenpaper Circulair Waarderen

Het rendement van circulair bouwen is lastig te bepalen, zeker wanneer je alleen denkt aan economische waarde. Een flink aantal partijen heeft in de afgelopen jaren methodieken ontwikkeld voor het waarderen van circulariteit: niet alleen economisch, maar ook ecologisch, maatschappelijke waarde, én op de lange termijn. In dit Greenpaper bundelen we alle inzichten over dit onderwerp.

We zijn al een heel eind op weg met circulair en inclusief bouwen. ­Projecten laten zien dat er een markt aan het ontstaan is. Dat opdracht­gevers de juiste vraag ­weten te ­stellen, dat opdracht­nemers het juiste weten te realiseren. Maar we zijn er nog lang niet. Tal van onderwerpen staan nog open voor discussie of zijn net al wat ervaringen over opgedaan. 

Hoe maak je echt impact bij circulair bouwen? Lees de Greenpaper Hoogwaardig Hergebruik

Op weg naar een 100% circulaire bouw zijn er veel aspecten die hergebruik kunnen bevorderen, zoals:

  • samenwerken
  • kennis- en informatie-uitwisseling
  • het optimaliseren van inkoop- en ontwerpprocessen bij bouw
  • beheer en sloop en het meenemen van circulaire ambities en prestaties bij het organiseren en afstemmen van projecten in en tussen de B&U- en GWW/infrasector

Het behouden of verbeteren van de “waarde”, de kwaliteit, van bouwproducten en -materialen is cruciaal bij dit hergebruik. Om dit onderbouwd en verantwoord in te kunnen passen bij bouw, beheer en sloop is het beoordelen, controleren, vastleggen en het toetsen en aantonen van de kwaliteit van het bouwproduct of -materiaal noodzakelijk. In dit Greenpaper wordt er aandacht besteed aan alle aspecten die hergebruik bevorderen, maar ook hoe dit hergebruik de waarde van de producten en materialen behoudt. Hierbij komen ook de kwalitatieve, technische aspecten in relatie tot wet- en regelgeving aan bod.

< Cirkelstad – Leren, ontmoeten en DOEN! | Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper van DGBC >