Dura Vermeer legt weg aan met 100% circulair asfalt Circularpave

Direct naast de Johan Cruijff ArenA heeft Dura Vermeer, in opdracht van de gemeente Amsterdam, een weg aangelegd die maar circa vijf jaar in gebruik zal zijn. Voor Dura Vermeer een uitgelezen kans om deze tijdelijke weg genaamd De Passage, zo circulair mogelijk aan te leggen.

100% circulair asfalt, primeur in deklaag

Voor de aanleg van de weg is gebruik gemaakt van Circularpave. Dit eigen mengsel van Dura Vermeer bestaat uit hergebruikt asfalt, secundaire grondstoffen en gerecyclede bitumen. Daarnaast is al het materiaal na einde levensduur van deze weg ook weer herbruikbaar. Hierdoor is dit mengsel volledig, dus 100%, circulair. Meer over Circularpave.

Robbert Naus, manager productontwikkeling bij Dura Vermeer: ‘Het is de eerste keer dat Circularpave ook in de deklaag van de weg aangebracht is. Dit is een mooie ontwikkeling, want nu kunnen we het volledige asfaltpakket 100% circulair aanleggen, wat een aanzienlijke milieuwinst oplevert’.

Milieuwinst

Het mengsel levert een milieuwinst op van bijna 40% voor onder- en tussenlagen en zelfs 70% voor deklagen. Tegelijkertijd is de kwaliteit minimaal gelijkwaardig aan die van reguliere mengsels.

Van dak naar weg

Voor de weg is een ontwerp gemaakt dat zoveel mogelijk past binnen de ambities van gemeente Amsterdam met een hoge mate van lokaal hergebruik. Zo is de fundering gemaakt van betonafval uit de gemeente en worden de verlichting en het straatwerk hergebruikt vanuit andere lokale projecten. Ook het oude dak van het nabijgelegen sportcomplex Borchland komt terug in de weg. Het bedrijf Roof2Road heeft de dakbedekking geoogst en gerecycled tot herbruikbare bitumen, een belangrijk component van het 100% circulaire asfalt.

Infra as a service

Dura Vermeer voert sinds 2019 projecten (Klein Wegenwerken en Elementenverhardingen) uit voor de gemeente binnen de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Amsterdam. De aanleg van de tijdelijke weg is uitgevoerd binnen het partnerprogramma De Circulaire Weg, dat een model heeft ontwikkeld waarmee verschillende infraprojecten als dienst (as a service) worden uitgevoerd. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de weg en biedt het gebruik ervan aan als dienst aan de gemeente. Hierdoor blijft hij geprikkeld om in een eerder stadium en op een andere manier na te denken over de materialen, onderhoud van de weg en hergebruik na levensduur, wat de circulariteit bevordert. Meer over de Circulaire Weg.

Samen optrekken

Jeroen van Wijngaarden, programmacoördinator De Circulaire Weg bij Dura Vermeer: ’Door samen op te trekken in onze circulaire ambities binnen het partnerprogramma en door de ruimte plus het vertrouwen dat de gemeente ons heeft gegeven, kunnen we tot dit soort innovaties komen. Deze voorbeeldprojecten zijn voor ons enorm belangrijk om circulair bouwen verder op te schalen.’

< Bij woningbouwopgave laat men buitenkansen liggen | Kijkje in de circulaire keuken van Gemeentewerf Noord Apeldoorn >