Bijeenkomst Regio-071: Volop aandacht voor hergebruik op voormalig vliegkamp

Middenin het gebied van voormalig marinevliegkamp Valkenburg staat een verzameling gebouwen en hangaars. De afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf een strategisch deel van de gebouwen en hangaars gerenoveerd en geschikt gemaakt voor bedrijfshuisvesting. Wat bij renovaties of sloop van andere panden in het land niet meer gebruikt kan worden, kwam hier weer goed van pas.

Op dinsdag 19 april van 15.00 tot 17.00 uur zijn de partners van Cirkelstad Regio-071 hier te gast voor een interactieve bijeenkomst.

Check https://icircl.nl/bijeenkomst-regio071-valkenburg/ voor het programma en meld je aan – er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers!

< Partnerdag 2022 | Kennissessie Biobased Bouwen >