BouwDelta Open Space 2023

Op 14 april komen honderden doeners en denkers samen op de Hoge School in Den Haag rond de vraag Hoe gaan we met digitalisering zorgen voor versnelling van circulair industrieel bouwen? Dat gebeurt met een zogenoemde Open Space bijeenkomst. Een Open Space is een effectieve manier om problemen snel op te lossen. Een proces zonder vergaderstructuur, maar wel met een gezamenlijk doel of vraagstelling. De uitkomsten zijn vaak verrassend praktisch, haalbaar en in enkele gevallen laagdrempelig door te voeren. Precies wat we nodig hebben in deze transitie. Organisatie is de BouwDelta, een grote groep enthousiaste koplopers (van ontwerpers tot en met bouwers, installateurs en mensen die werken bij kennisinstellingen) die in de gebouwde omgeving werken aan versnelling van digitalisering en innovatie.

In deze digiGO Talks talkshow vertelt Ernst Bouma meer over het event (vanaf minuut 44:50 tot 54:14)

Aanmelden voor de Open Space kan via deze link.

Tijdens deze dag wordt een urgent thema aangesneden. Vandaar dat het Lente-akkoord 2.0 (NEPROM, Aedes, Bouwend Nederland, WoningbouwersNL en IVBN i.s.m. ministerie BZK) deze dag steunen en ook aanwezig zullen zijn.

< Routekaart circulaire sociale woningbouw | Hoe kunnen we onze voetafdruk verkleinen? >