Routekaart circulaire sociale woningbouw

Versnelling is hard nodig om de forse ambitie van een volledig klimaatneutrale en circulaire economie in 2050 waar te maken. Sociale woningbouw heeft hier een essentiële rol in. Maar hoe implementeer je circulair bouwen in je organisatie? Hoe maak je gedegen afwegingen tussen aantallen, snelheid, betaalbaarheid en milieu-impact? Hoe geef je hier invulling aan met ketenpartners? En wat heeft de bewoner hieraan? Start met een visie en ambitie!

We organiseren hiervoor – samen met Cirkelstad partner PHI Factory – een fysieke werksessie op dinsdag 28 maart van 14 tot 16 uur bij gastheer woningcorporatie Havensteder in Rotterdam.

Maar waar begin je nu als woningcorporatie? Of welke vervolgstappen zet je? De één begint bij onderzoek of beleid, de ander bij een concreet pilotproject. Waar je ook bent m.b.t. circulair bouwen, we geven je in deze werksessie praktische handvatten om een visie en ambitie te ontwikkelen of te herijken. En bovenal te leren van collega-corporaties en hun ketenpartners. Welke stappen hebben andere woningcorporaties al gezet rondom circulair bouwen, welke afwegingskaders gebruiken zij, waarom en hoe maken zij bepaalde beslissingen rond circulair bouwen en welke lessen hebben zij hiervan geleerd?

Wat staat er op het programma in deze interactieve werksessie?
• Marieke Sijm van PHI Factory vertelt je over hun aanpak – van ambitie naar praktijk:
– Ambitie bepalen;
– Kansen vastleggen;
– Visuele routekaarten;
– Meten en monitoren;
– Borging in het proces.
En neemt je mee in inspirerende circulaire (bouw)projecten.
• Workshop onder leiding van PHI Factory:
– De deelnemers visualiseren een duurzame/circulaire toekomst middels een ‘Cover Story Vision Canvas’.
– Vervolgens vertalen de deelnemers deze visie naar een concrete ambitie m.b.v. een ambitiewiel. Welke afwegingen zijn hierbij van belang? En hoe verhoudt dit zich tot Het Nieuwe Normaal?

Voor wie?
Deze sessie is met name interessant voor woningcorporaties. Maar uiteraard zijn gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, architecten en leveranciers die zich bezighouden met sociale woningbouw ook van harte welkom!

Er zijn een beperkt aantal plekken, dus meld je tijdig aan en uiterlijk donderdag 23 maart bij Thirza Monster: en ontvang nadere gegevens.

< COP Het Nieuwe Normaal – met projecten aan de slag! | BouwDelta Open Space 2023 >