Cirkelstad Zuid-Holland: Wel bouwen, maar binnen planetaire grenzen. Hoe dan?

Cirkelstad Zuid-Holland start met een tweede ‘sprint’. Deze staat in het teken van bouwen binnen planetaire grenzen. Dé basis van ons Cirkelstad collegeprogramma 2024-2026. Want hoe kunnen we de huidige vraag naar nieuwe woningen en bedrijfspanden én verduurzaming van het bestaande realiseren, maar wel binnen de grenzen van de planeet? Welke handvatten zijn er om de spanning tussen (ver)bouwen enerzijds en klimaat, CO2, stikstof en materiaalvraag anderzijds te doorbreken? In deze sessie op donderdagochtend 11 april nemen we je hierin graag mee!

We zijn deze sessie te gast bij de Erasmus Universiteit Rotterdam waar we een rondleiding organiseren bij een van de duurzaamste universiteitsgebouwen van Nederland; het Langeveld Gebouw.

Wat staat er op het programma?
Onder begeleiding van Sybren Bosch van Copper8 nemen we je mee in:

  • Wat houdt bouwen binnen planetaire grenzen in en waarom is het van belang?
  • Welke EU ontwikkelingen zijn er die hieraan relateren?
  • Wat betekent dit voor onze bouw- en renovatieopgave?
  • Welke strategieën en oplossingsrichtingen zijn er om materiaalverbruik, de CO2-uitstoot en de milieu-impact te verminderen?
  • En hoe maken we voorgaande concreet?

Daarnaast gaan we in groepen aan de slag om de gegeven materie te vertalen naar de eigen praktijk.

Rondleiding het Langeveld Gebouw
We sluiten de sessie af met een rondleiding van Walter van Jaarsveld van BAM en Annemiek Strijker van Erasmus Universtiteit bij het multifunctionele onderwijsgebouw (MFO II) het Langeveld. Het gebouw bestaat uit een centraal, groen atrium, met rondom flexibele, aanpasbare onderwijsruimtes. Het is ontworpen volgens biophilic design. Deze manier van ontwerpen, speelt in op de biologische band tussen mens en natuur met een positief effect op welzijn en gezondheid. Daarnaast zijn er extra circulaire maatregelen getroffen, zoals hergebruikte plafondplaten, schoonloopmatten uit gebruikte visnetten en een draagconstructie uit boomstammen voor de kolommen van de vloer van het atrium.

Aanmelden
De sessie is op donderdag 11 april. Tijden: 9.15 uur inloop, 9.30 uur start programma, 11.30 uur rondleiding, 12.15 uur einde programma. Wil je je erbij zijn? Geef je uiterlijk 5 april op via dit aanmeldformulier. Bij aanmelding ontvang je de outlook-uitnodiging met nadere informatie over de locatie.

< Ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei | Versnellingslab Circulair Bouwen: vastgoed-interventies 4 >