Community Producenten & leveranciers – bijeenkomst 2

21.06.2024 | 10:00 – 12:00 uur (Teams)

Graag nodigen we je uit voor de doorpak bijeenkomst van de Cirkelstad Community voor Producenten en leveranciers van ‘circulaire product alternatieven’.

Tijdens de eerste live bijeenkomst op 13.11.2023 hebben we een verkenning gedaan met betrekking tot de onderstaande thema’s:

  • Welke Wet- en regelgeving komt er op je af als producent en toeleverancier van (gebruikte) producten in Nederland en de EU?
  • Hoe kunnen circulaire productalternatieven beter zichtbaar worden gemaakt bij opdrachtgevers, inkopers en (voorschrijvende) architecten?
  • Hoe kan je eenduidig milieuvoordeel en circulariteit onderbouwen? En hoe kunnen o.a. LCA, EPD, HNN, UPV, Horizontale richtlijn, WKb, NMD en garantiecertificaten hier wel of niet aan bijdragen?
  • Hoe kunnen producenten en toeleveranciers beter samenwerken om te komen tot samengestelde producten, componenten en concepten?

Tweede bijeenkomst Community Producenten & leveranciers
Doorpakken op de thema’s:
1. Hoe kunnen we circulaire productalternatieven beter zichtbaar maken voor wie?
2. Hoe gaan we circulaire producten alternatieven vergelijkbaar maken met reguliere producten?
3. Hoe gaan we beter samenwerken in het ontwikkelen van samengestelde producten componenten en concepten?
4. Geef aan wat jij nog meer belangrijk vindt in het onderstaande inschrijfformulier.

Schrijf je hier in als je er online bij wilt zijn.

Ik kijk uit naar jullie aanwezigheid.

Groet,

Wytze Kuijper

< Dag van de Architectuur | Excursie naar Leeuwesteyn >