Excursie naar Leeuwesteyn

Excursie naar Leeuwesteyn
10 juli 2024 | 14:00-16:00 uur
Thema: leren van gerealiseerde projecten

Leeuwesteyn is een nieuwe, duurzame woonbuurt met een echt Utrechts en stedelijk karakter. Het ligt aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal en verbindt oud met nieuw Utrecht. De buurt grenst aan Leidsche Rijn Centrum en Hoge Weide. Via de Dafne Schippersbrug bent u zo in het oude centrum van de stad.

Schrijf je hier in als je deel wilt gaan nemen aan de excursie naar Leeuwesteyn.

Leren door te doen: doorlopend verbeterpotentieel benutten
Er komen ongeveer 1.100 huur- en koopwoningen in verschillende prijscategorieën in Leeuwesteyn. Middels het doorlopend herijken op basis van de behaalde resultaten bij ieder projecten is er stap voor stap een hogere ambitie bereikt over de afgelopen jaren. Het meeste recente plan bestaat zelfs uit 70% biobased materialen.

Ga je mee?
Deze tijdslijn van steeds betere resultaten gaan we samen bekijken onder begeleiding van de projectmanager van de Gemeente Utrecht, Liesbeth Groenveld en Johan Boterenbrood.

Een mooie gelegenheid om de ontwikkeling naar het Convenant Toekomstbestendig bouwen en Het Nieuwe Normaal in de praktijk ook te zien. Hoor de verhalen hoe je deze instrumenten in het proces in kan zetten en de hogere behaalde resultaten ook daadwerkelijk zichtbaar kan maken

Al nieuwsgierig? Hier vind je een verdere toelichting op de gebiedsontwikkeling.

Programma:
13:30 uur – Inloop en netwerken bij Realisatiecentrum Leeuwesteyn
14:00 uur – Start rondleiding
16:00 uur – Einde rondleiding
16:00 uur – Napraten bij het Oude Sluiswachtershuisje – Restaurant Buiten de Sluis

Schrijf je hier in als je deel wilt gaan nemen aan de excursie naar Leeuwesteyn. We heten je graag van harte welkom namens de Gemeente Utrecht en Cirkelstad.

< Community Producenten & leveranciers – bijeenkomst 2 | Houtbouw in de praktijk >