CoP Amersfoort | van laagwaardig naar hoogwaardig hergebruik van bouwproducten

Welke informatie wil wie, wanneer weten van een bestaand bouwwerk om tot hoogwaardig hergebruik te komen? De misvatting dat er voor 97% wordt hergebruikt vraagt om een verdere duiding. Het misleidende is dat het hier gaat om laagwaardig hergebruik. Gelijk of hoogwaardig hergebruik is slechts1%!

Meten is weten. Het laatste IPCC rapport is nog maar eens heel duidelijk: we moeten nu actie ondernemen – er rest ons geen acht jaar meer tot 2030. Circulariteit, en meer specifiek hoogwaardig hergebruik, kan op korte termijn een enorme leersprint opleveren een daarmee een deel van de oplossing ook voor de nog nieuw te bouwen bouwwerken. Overheden, consumenten en producenten dienen hier samen aan te werken. 

Tal van vragen zijn nog onbeantwoord zoals het alloceren en bundelen van stromen, zero-emissie transport, duiden van losmaakbaarheid en herbruikbaarheid van materialen en producten. Naast deze belangrijke indicatoren is tevens de vraag hoe zit het met de gewenste garanties, keurmerk, leveringsgarantie bij (gelijkwaardig)hergebruik?  Welke rol heeft de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij het aanjagen van hoogwaardig hergebruik? De echte inzichten krijg je als je gewoon aan de slag gaat!

Casus Provinciehuis Gelderland

Het kan als je het wilt!
Aan de hand van o.a. de cases van het Provinciehuis Gelderland gaan we de al geleerde lessen delen met opdrachtgevers als gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en opdrachtnemers als bouwers, ‘slopers’, architecten in Amersfoort e.o. Goed voorbeeld doet volgen. 

Verkenning
Kan je vroegtijdig inventariseren gaan verplichten en waar dient deze inventarisatie dan aan te voldoen en hoe betrekken we, enthousiasmeren we de keten (architecten en projectontwikkelaars en bouwers) om hier ook mee aan de slag te gaan?

We nodigen je daarom van harte uit bij deze CoP (Community of Practice) aanwezig te zijn. Dit wil je niet missen. We zijn te gast in de Arena van Lomans Totaalinstallateur in Amersfoort

Agenda:

13:30 u inloop

14:00 u start – Welkom namen Ewout Berkhof | Lomans Totaalinstallatie

& Intro Cirkelstad | Wytze Kuijper

Wie aanwezig in welke rol en met welke vraag?

14:15 u Wie is Lomans Totaalinstallatie | Dorien Kuipers

14:30 u Intro Hoogwaardig hergebruik | Wytze Kuijper

14:35 u Presentatie Arend van de Beek | Lagemaat

15:00 u Pauze

15:05 u Dialoog | Hoogwaardig hergebruik #hoedan

. Wat hebben we aanvullend naast goede voorbeelden nodig?

. Welke kennis kunnen ‘slopers’ aan ontwerpers/ opdrachtgevers meegeven?

. Hogere kosten of meervoudige opbrengsten?

. Marktplaats, paspoort, hub of doelgebouw?

. Hoe en waarvoor gaan we producenten betrekken en voor welke productgroepen?

. Vroegtijdig verplichtstellen van inventarisatie bij ‘sloop’ kan dat?

Hoe komen we samen tot een andere mindset en in actie in de bouwkolom?

En gaan we van de Hoef West een landelijk aanprekende voorbeeld casus maken?

16:00 – 16:45 u napraten in de kroeg van Lomans

Locatie:

Lomans Totaalinstallateur

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Stuur een bericht naar

Ik heet jullie graag welkom, ook namens Lagemaat en Lomans op 28.06

Onderstaand alvast verdere inspiratie:

Toekomstig hergebruik CB23
Lessen van slopers – Sloopcheck
Opcirkelen in de bouw – TNO

Beslisboom Hoogwaardig hergebruik – SGS Search

Tijdelijke Rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede
Roemruchte Americahal uit Apeldoorn verhuist naar Zwolle

< CoP Cirkelstad Den Haag | CoP Utrecht e.o.  Binnenstedelijke verdichten & modulair bouwen #hoedan >