CoP Utrecht e.o.  Binnenstedelijke verdichten & modulair bouwen #hoedan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in kaart gebracht. De afgelopen maanden is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu plannen voor ruim 961.000 woningen door heel Nederland. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen. Aan welke kwaliteitsstandaard gaan deze woningen voldoen en waar gaan die woningen gerealiseerd worden? 

Gast spreker Reimar von Meding: 

Krantenkoppen vermelden al: Voor je het weet is Apeldoorn een buitenwijk van Utrecht! De behoefte aan woningen neemt snel toe en daarmee ook de roep om te bouwen in het weiland. Nee, gebruik de ruimte die er nog is in naoorlogse wijken, zegt Reimar von Meding van architectenbureau KAW. De woningnood is op te lossen door te bouwen in naoorlogse wijken, zegt architecten- en adviesbureau KAW. Ruimte genoeg en de stad vaart er wel bij. 

“Met een mix van chirurgische ingrepen kunnen corporaties het aantal woningen in naoorlogse wijken gemiddeld met 24% laten toenemen”

Zowel binnenstedelijk verdichten als een op de mens gericht leefbaar stadsleven zijn essentiële  ingrediënten voor de toekomstbestendige stedenbouw. Vanuit de Citydeal Circulair en Conceptueel bouwen wordt gewerkt aan het raamwerk Het Nieuwe Normaal en de thema’s biobased, industrialisatie en waardering- en financieringsmodellen. Daiwa – voorheen Jan Snel – is een leverancier van woonoplossingen in harmonie met mens en maatschappij op basis van modulair bouwen. We zijn te gast in het gloednieuwe Experience Center van Daiwa House

Agenda:

13:30 u inloop

14:00 u – Intro Cirkelstad | Wytze Kuijper

Wie aanwezig in welke rol en met welke vraag?

14:15 u Wie is Daiwa House Modular Europe

14:30 u Intro woningbouw opgave | hoeveel – welke kwaliteit (HNN) – WAAR? | Wytze Kuijper

In de zoektocht naar oplossingen voor de woningbouwopgave verdienen de bestaande steden en dorpen onze onverdeelde aandacht

14:35 u Presentatie Reimar van Meding | KAW Architecten

14:55 u Pauze

15:05 u  Dialoog

Verkennen: Samen een stadsscan maken?

16:00 – 16:30 u Rondleiding bij Daiwa (voor geinstereseerden)

16:00 – 17:30 u Borrel & napraten 

Locatie: 

Daiwa Modular House Europe

Er is ruimte voor 30 deelnemersAanmelden

Wil jij erbij zijn? Stuur een bericht naar wytze@cirkelstad. nl. Ik heet jullie graag welkom op 21.06 ook namens Daiwa House en Reimar von Meding

Aanvullende inspiratie:

.Plancapaciteit NL per provincie

.Bouwen waar mensen zijn | College van Rijksadviseurs

.Download Ruimte zat in de stad boek | Architectenbureau KAW

.Integreer binnenstedelijke verdichting met een leefbare stad

.Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen

.Vlees eten is desastreus, de huidige manier van bouwen ook | Cobouw

.Woonpioniers: Wonen buiten de box | Tegenlicht VPRO

< CoP Amersfoort | van laagwaardig naar hoogwaardig hergebruik van bouwproducten | CoP Arnhem | gewoon doen = vooruitgang >