CoP Cirkelstad Amersfoort

Doen – Leren – Delen en Opschalen

We zijn te gast bij Boersema Installatie Adviseurs.
Kees Boersema neemt ons mee in het proces en de afwegingen voor de bouw van hun eigen kantoor in Amersfoort. Van een hoge ambitie, voor Kees al meer dan normaal, naar het selecteren, herselecteren van partners en uiteindelijk de uitvoer. Wat is de meerwaarde, nu al en tijdens de eerste gebruikersfase? Inmiddels heeft er ook een HNN-evaluatie plaatsgevonden.

We zullen ook dieper ingaan op Installaties en Circulariteit en met de aanvullende kennis van Buyergroup Circulaire Bouwmaterialen hoe we inkoop en aanbestedingen anders kunnen (misschien wel moeten) gaan inrichten.

Nadenken over duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend

Er gebeurt meer dan je denkt!

Hoe mooi is het om te laten zien waar iedereen vanuit zijn eigen intrinsiek motivatie mee aan de slag is als het gaat over het ’toepassen van circulariteit’ op bouwopgaven.

Tijdens de verschillende CoP komen telkens voorbeelden voorbij en hoe kunnen we samen ons voordeel hiermee doen? Niet alleen vanuit de projectopgave maar ook wat ging er aan vooraf in de ambitiedefinitie en besluitvorming in de organisatie. Vandaag krijgen we bij Kees Boersema op kantoor hier volledige inzage in. 

Juist al deze aspecten en inzage in een integrale aanpak gaan ons brengen naar de gewenste doelen van 2030/ 2050.

“WIE HET GEHEEL NIET ZIET, ZIET HET IN ZIJN GEHEEL NIET”
(met dank aan Reimar die deze wijze woorden met ons deelde)

Projectenkaart

Inmiddels zijn ook velen bekend met HNN0.3 – Samen Versnellen naar Het Nieuwe Normaal.
En los van de projecten die hier worden geëvalueerd zijn er tal van andere projecten die briljant zijn op deelaspecten. Waar hoe gaan we deze kennis ophalen bundelen en zichtbaar maken?

Duidelijk dus dat we veel van elkaar kunnen leren en op de hulpvragen elkaar ook kunnen gaan betrekken. Dus de vraag die mij veel gesteld wordt wie heeft wat gedaan of heeft waar al ervaring mee opgedaan tijdens o.a. ambitievorming, uitvraag, inkoop, aanbesteding, uitvoer, gebruikerservaringen of oogsten?
Het is dus tijd voor een circulaire projectenkaart met een smoelenboek. Zo kunnen we de bestuurders laten zien wat er allemaal al gebeurt en gaat het ook echt voor ze leven dat het kan en worden samen wijzer, kunnen we elkaar aanspreken en betrekken en kunnen we ontdekken wat er nog nodig is en hier gezamenlijk met bestuurders, de raad, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen in op te gaan trekken.

Wat gaan we verzamelen per project: (voorzet)
. Wat heb je gedaan met betrekking tot circulariteit? (HNN – Raamwerk)
. Wat heb je (aanvullend) anders gedaan?
. Wat kan je delen? 
. Wie kan je hierover als ‘buddy’ aanspreken?
. Heb je al een HNN-evaluatie gedaan?

Focus ligt in eerste instantie op de regio Amersfoort.
Ken je projecten in NL waar je meer over wilt weten, laat het me ook weten dan zorg ik voor verbinding of om een keer uit te nodigen als spreker.

Programma:

13:30 u inloop
14:00 u update vanuit Cirkelstad + update binnenstedelijk veerdichten

14:15 u Kees Boersema neemt ons mee van ambitie tot realisatie van hun nieuwe kantoorpand

14:45 u vragen en dialoog

15:00 u rondje langs de velden bij de partners – hoe kunnen we elkaar verder helpen
15:45 u hoe gaan we samen de projectenkaart vorm geven voor nieuwbouw en renovatie
16:00 u rondleiding, borrel & netwerken


Mede namens de Kees Boersema heet ik jullie van hart welkom 04.10.2022
Ik kijk er naar uit.

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

< CoP Cirkelstad Utrecht e.o. | CoP Cirkelstad Nijmegen op locatie | Buurt Jerusalem >