CoP Cirkelstad Utrecht e.o.

CoP Utrecht e.o.
Doen – Leren – Delen en Opschalen
Bouwen voor de toekomst doen we samen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in kaart gebracht. De afgelopen maanden is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu plannen voor ruim 961.000 woningen door heel Nederland. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen. Aan welke kwaliteitsstandaard gaan deze woningen voldoen en waar gaan die woningen gerealiseerd worden? En wat kunnen we leren van de vele renovatie- en transformatieprojecten die al hebben plaatsgevonden?

We beginnen met de update van onze laatste CoP – #hoedan Binnenstedelijk Verdichten?

Als tweede onderwerp voor de CoP:

Er gebeurt meer dan je denkt!

Hoe mooi is het om te laten zien waar iedereen vanuit zijn eigen intrinsiek motivatie mee aan de slag is als het gaat over het ’toepassen van circulariteit’ op bouwopgaven.

Tijdens de verschillende CoP komen telkens voorbeelden voorbij en hoe kunnen we samen ons voordeel hiermee doen? Niet alleen vanuit de projectopgave maar ook wat ging er aan vooraf in de ambitiedefinitie en besluitvorming in de organisatie. En hoe kunnen we geleerde lessen onderdeel gaan maken van het Convenant Duurzaam Bouwen? Bouwen voor de toekomst doen we samen.

Inmiddels zijn ook velen bekend met HNN0.3 – Samen Versnellen naar Het Nieuwe Normaal.
En los van de projecten die hier worden geëvalueerd zijn er tal van andere projecten die briljant zijn op deelaspecten.

  • Universiteit Utrecht met ‘anders slopen’,
  • Beelen met hergebruik bij renovatie van woningen van woningbouwcorporaties,
  • Gem. Utrecht met de aanbesteding van het Berlijnplein,
  • Dura Vermeer met het aanbod voor renovatie,
  • Draaijer + Partners met ambitiedocumenten voor scholen,
  • Het hof van Cartesius met Het Hof ,
  • Buurman met een bouwmarkt,
  • Repurpose met de impact van hergebruikte materialen op de MPG,
  • Merosch met verduurzamen maatschappelijk Vastgoed,
  • Daiwa House met bouwen in de tijdelijkheid en het circulair doorontwikkelen van hun product aanbod.

En bovenal de vele producenten en toeleveranciers die circulariteit onderdeel hebben gemaakt van hun propositie.

Juist al deze aspecten mbt tot circulariteit gaat ons brengen naar de gewenste doelen van 2030/ 2050.

“WIE HET GEHEEL NIET ZIET, ZIET HET IN ZIJN GEHEEL NIET”
(met dank aan Reimar die deze wijze woorden met ons deelde)

Projectenkaart

Duidelijk dus dat we veel van elkaar kunnen leren en op de hulpvragen elkaar ook kunnen gaan betrekken. Dus de vraag die mij veel gesteld wordt wie heeft wat gedaan of heeft waar al ervaring mee opgedaan tijdens o.a. ambitievorming, uitvraag, inkoop, aanbesteding, uitvoer, gebruikerservaringen of oogsten?
Het is dus tijd voor een circulaire projectenkaart met een smoelenboek. Zo kunnen we de bestuurders laten zien wat er allemaal al gebeurt en gaat het ook echt voor ze leven dat het kan en worden samen wijzer, kunnen we elkaar aanspreken en betrekken en kunnen we ontdekken wat er nog nodig is en hier gezamenlijk met bestuurders, de raad, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen in op te gaan trekken.

Wat gaan we verzamelen per project: (voorzet)
. Wat heb je gedaan met betrekking tot circulariteit?
. Wat heb je anders gedaan?
. Wat kan je delen?
. Wie kan je hierover als ‘buddy’ aanspreken?
. Heb je al een HNN-evaluatie gedaan?

Focus ligt in eerste instantie op de regio Utrecht.
Ken je projecten in NL waar je meer over wilt weten, laat het me weten dan zorg ik voor een spreker.

De definitieve invulling van deze CoP volgt, dus heb je ideeën laat het me weten.
Verzamel in ieder geval alvast al je projecten, waar circulariteit een rol in speelt/ heeft gespeeld.

Programma:

13:30 uur inloop
14:00 – 16:00 u CoP
16:00 u netwerken

Nieuwsgierig?

. Convenant Duurzaam Bouwen | Provincie Utrecht
. Ruimte zat in de stad | KAW Architecten
. Citydeal Circulair en conceptueel bouwen | Agenda Stad
. Concepten Boulevard
. Het Nieuwe Normaal | Cirkelstad

Wil jij deze CoP hosten of heb je nog geen uitnodiging ontvangen stuur dan een email naar

Met een horizonverruimende groet,
Wytze Kuijper

| CoP Cirkelstad Amersfoort >