CoP Cirkelstad Arnhem

Doen – Leren – Delen en Opschalen

Tijdens de verschillende CoP komen telkens voorbeelden voorbij en hoe kunnen we samen ons voordeel hiermee doen? Niet alleen vanuit de projectopgave maar ook wat ging er aan vooraf in de ambitiedefinitie en besluitvorming in de organisatie.

Er gebeurt meer dan je denkt!
Hoe mooi is het om te laten zien waar iedereen vanuit zijn eigen intrinsiek motivatie mee aan de slag is gegaan als het gaat over het ’toepassen van circulariteit’ op bouwopgaven.
We zijn te gast bij Giesbers Ontwikkelen en Bouwen op de projectlocatie Westhof in de wijk Schuytgraaf. Samen met BPD Gebiedsontwikkeling ontwikkelen en realiseren zij hier 42 koopwoningen met een verscheidenheid aan woningtypen. Ook komen er 23 huurwoningen die BPD realiseert voor Woningfonds. Het ontwerp is van SVP Architectuur en Stedenbouw.

Impactladder

Inmiddels zijn ook velen bekend met HNN0.3 – Samen Versnellen naar Het Nieuwe Normaal.
En los van de projecten die hier worden geëvalueerd zijn er tal van andere projecten die briljant zijn op deelaspecten.
Samen met de Groene Metropoolregio gaan we al deze projecten in kaart brengen. Robert Mullink gaat ons daar meer over vertellen hoe hde Impactladder en Het Nieuwe Normaal de kennisontwikkeling en de opschaling gaan versnellen. Tevens geven we een vervolg aan de opgave van binnenstedelijke inbreiding (verdichten) en de top10 vertragers en versnellers bij de woningbouwopgave.

Juist het samenbrengen van de verschillende aspecten mbt tot circulariteit gaat ons brengen naar de gestelde doelen van 2030/ 2050.

“WIE HET GEHEEL NIET ZIET, ZIET HET IN ZIJN GEHEEL NIET”
(met dank aan Reimar von Meding)

Projectenkaart

Duidelijk dus dat we veel van elkaar kunnen leren en op de hulpvragen elkaar ook kunnen gaan betrekken. Dus de vraag die mij veel gesteld wordt wie heeft wat gedaan of heeft waar al ervaring mee opgedaan tijdens o.a. ambitievorming, uitvraag, inkoop, aanbesteding, uitvoer, gebruikerservaringen of oogsten?
Het is dus tijd voor een circulaire ‘projectenkaart met een smoelenboek’. Zo kunnen we de bestuurders laten zien wat er allemaal al gebeurt en gaat het ook echt voor ze leven dat het kan en worden samen wijzer, kunnen we elkaar aanspreken en betrekken en kunnen we ontdekken wat er nog nodig is en hier gezamenlijk met bestuurders, de raad, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen in op te gaan trekken.

Wat gaan we verzamelen per project: (voorzet)

  • Welke projecten gerealiseerd, in uitvoering
  • Wat heb je gedaan met betrekking tot circulariteit?
  • Wat heb je anders gedaan?
  • Wat kan je delen?
  • Wie kan je hierover als ‘buddy’ aanspreken?
  • Heb je al een HNN-evaluatie/ Impactladder registratie gedaan?

Focus ligt in eerste instantie op de regio Arnhem-Nijmegen.

Verzamel in ieder geval alvast al je projecten, waar circulariteit een rol in speelt/ heeft gespeeld.

Programma

13:30 u inloop
14:00 u Update Cirkelstad Arnhem en NL
14:15 u Rondje langs de velden – heb je een hulpvraag?
14:45 u Toekomstvisie van Giesbers – Hoe steeds een beetje beter worden en hoe neem je hier de organisatie, opdrachtgevers en de keten in mee?
15:15 u Dialoog
16:00 u Rondleiding door Westhof/ borrel

Locatie: Verzamelen op de Parkeerplaats Sportpark Schuytgraaf (Tegenover projectlocatie Westhof)

We heten je graag welkom ook namens Paul van Doorn van Giesbers en Robert Mullink Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen.

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

< Introductiebijeenkomst Cirkelstad West-Friesland | Hoogwaardig hergebruik: Onze ambitie – Een gebouw circulair ontmantelen voor € 0,- >