Hoogwaardig hergebruik: Onze ambitie – Een gebouw circulair ontmantelen voor € 0,-

Is het mogelijk een gebouw circulair te ontmantelen zonder een euro uit te geven? Wij, medewerkers van de Universiteit Utrecht, denken van wel. Aan de hand van een concrete casus onderzoeken we in een marktverkenning op dinsdag 6 september op welke manier we dit kunnen bereiken. Daarvoor hebben we jouw expertise nodig. Denk je mee?

Casus

De Universiteit Utrecht (UU) bouwt aan duurzame en toekomstbestendige huisvesting. Onderdeel daarvan zijn de gebouwen van faculteit Diergeneeskunde. Het M.G. de Bruingebouw maakt plaats voor nieuwe huisvesting en wordt daarom in de komende jaren duurzaam en circulair ontmanteld. Het gebouw beslaat bijna 16.000 m2 bvo. Het bestaat voornamelijk uit stallen, dierenverblijven en onderzoeksruimten voor dieren met daarbij een kantoordeel (noordzijde). Het is in basis een gebouw uit de jaren zeventig, maar door een grootschalige renovatie en asbest sanering van ca. vijftien jaar geleden is het gebouw, en de aanwezige producten en materialen, relatief jong. UU streeft dus naar een zo circulair mogelijke ontmanteling, de lat ligt hoog. De nu aanwezige producten moeten zo hoogwaardig mogelijk worden herbestemd. Recyclen is niet genoeg. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat producten en materialen in waarde degraderen.

Gedeelde ambitie? Dan trekken we graag samen met jou op– geen clichés

Denk je dat jij hierover nieuwe, kritische en verfrissende informatie kunt geven en ervaringen en aanpak kan delen? Durf je open in gesprek te gaan? Weet jij in welke organisatorische vorm dit haalbaar is? Meld je dan aan voor onze bijeenkomst. Clichés als ‘meer tijd’ en ‘meer ruimte’, ‘materialenpaspoort’, ‘de afhankelijkheid van vraag en aanbod’, ‘de opdrachtgever moet haar verantwoordelijkheid nemen’, enzovoorts, zijn niet waar we naar op zoek zijn. We willen een ambitieus realistische aanpak, een dosis lef, net als wij, en goed uitvoerbare ideeën om buiten de gebaande paden om de doelstelling te bereiken.

Aanmelden:

Meld je hier uiterlijk woensdag 31 augustus aan. Voeg vijf verrassende en kritische vragen of overwegingen toe aan je aanmelding. Aan de hand van deze vragen bereiden wij de marktverkenning voor. Deelnemers ontvangen vooraf informatie over het M.G. de Bruingebouw, bijvoorbeeld plattegronden en informatie asbest etc.

Vanuit gedeelde ambities op het gebied van circulair ontmantelen en om de krachten voor deze opgave te bundelen, trekken Vastgoed & Campus (Universiteit Utrecht) en Cirkelstad gezamenlijk op in deze marktverkenning omdat wij echt willen weten wat er kan.

Datum: dinsdag 6 september

Tijd: 13:00 – 15:00 uur

Aanmelden: vóór donderdag 1 september

Locatie: Utrecht Science Park, terrein Universiteit Utrecht (exacte locatie volgt).

< CoP Cirkelstad Arnhem | Collegetour 3: Biobased bouwen >