COP Het Nieuwe Normaal – met projecten aan de slag!

Het Nieuwe Normaal is een nieuwe norm met haalbare en ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Het Nieuwe Normaal is ontwikkeld door Cirkelstad en de grootste opdrachtgevers en aannemers in Nederland en zorgt voor een eenduidige taal rondom circulair bouwen.

Cirkelstad Deventer-Apeldoorn kan haar partners 10 projectevaluaties aanbieden. Op 9 maart gaan we met onze partners verkennen welke projecten er binnen ons netwerk zijn die hiervoor geschikt zijn. Met begeleiding van Cirkelstad wordt de evaluatie uitgevoerd en de resultaten worden teruggekoppeld en als input gebruikt voor de nieuwe ‘standaard’. Ben je nog niet op de hoogte wat Het Nieuwe Normaal is, dan nemen wij je nog even mee in deze nieuwe standaard voor circulair bouwen.

Met de uitkomsten van de projecten die worden geëvalueerd willen we met én van elkaar leren. Het idee is dat we in het najaar een bezoek gaan brengen aan een ingebracht project in het kader van ‘Kijkje in de keuken’.

< Online kennismaking CIRCO Track Bouw | Routekaart circulaire sociale woningbouw >