CoP Utrecht – Amersfoort

Beste (aanstaande) partners van Cirkelstad Utrecht & Amersfoort

We zijn te gast op het Provinciehuis Utrecht.

De opgave is groot, de woningbouwopgave, de renovatie opgave, verduurzamen van de infrastructuur en bedrijfsterreinen. Het is dus niet de vraag hoe je werk krijgt maar hoe gaan we dit samen hoogwaardig en toekomstbestendig organiseren.

Door de bomen . . . .
Een van de belangrijke drijvers is het komen tot een zelfde taal en daarmee een kwaliteitsstandaard in wat we verstaan onder Circulair (ver)bouwen. Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is onderdeel geworden van het Convenant Duurzaam Bouwen en daarmee hebben we een eerste stap gezet. Het in de praktijk gaan brengen van de gestelde ambities en daarin goed leren samenwerken is nu een volgende stap.

Inloop 13:30 uur
CoP van 14-16 uur
. Update Cirkelstad NL
. Update Het Nieuwe Normaal + start voor HNN-evaluaties
. Update Convenant Duurzaam Bouwen | Marrit van der Schaar – Provincie Utrecht
. Presentatie Checklist Circulaire gebiedsontwikkeling | Dick Neuteboom – Gem. Amersfoort
Netwerken + borrel van 16-16:30 uur

Wil je erbij zijn stuur een e-mail naar

< CoP bijeenkomst Cirkelstad Zaanstad | Inspiratietour: circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom >