Inspiratietour: circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom

Een circulair bedrijventerrein zet onder meer in op materiaalreductie, duurzaamheid en het hergebruiken van materialen. Dit vraagt meer dan zonnepanelen op daken en het scheiden van afval. Op bedrijventerreinen is nog veel winst te behalen op het gebied van circulariteit. Maar hoe ontwikkel je een circulair bedrijventerrein? Hoe neem je de te vestigen bedrijven hierin mee? Wat kan een gemeente zelf in de openbare ruimte? En wellicht nog belangrijker; hoe borg je de ambities voor lange duur?

We organiseren hiervoor – samen met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht – een inspiratietour naar het circulaire bedrijvenpark Ambachtsezoom op donderdag 20 april van 12 uur tot 14.30 uur (incl. lunch). Dit bedrijvenpark is het eerste circulaire, aardgasloze en energieneutrale bedrijvenpark in Nederland. De inrichting met veel water en groen zorgt voor een grote biodiversiteit en een gezonde en plezierige omgeving.

Wat staat er op het programma in deze inspiratietour?

• Projectmanager Riny Verhoef en communicatieadviseur Fransje Weenink van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vertellen je alles over het bedrijvenpark. Zij gaan in op vragen als: Wat verstaat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht onder circulariteit? Hoe krijgen zij ondernemers zover dat ze voldoen aan de strenge eisen voor circulair bouwen? Wat doet de gemeente zelf in het openbaar gebied? Hoe borg je de kwaliteit en ambities in de toekomst? Wat houdt het handboek circulariteit in? En wat is de spin-off van deze duurzame koploper?

• Na de presentatie bezoeken we het bedrijvenpark, dat al gedeeltelijk in gebruik is. We sluiten af met een bezoek aan een circulair gebouwd bedrijf en vernemen de ervaringen van één van de ondernemers.

Er zijn een beperkt aantal plekken, dus meld je tijdig aan en uiterlijk vrijdag 14 april bij Thirza Monster: en ontvang nadere gegevens.

< CoP Utrecht – Amersfoort | Themabijeenkomst Circulariteit >