Cursus Circulair Bouwen

Grondstoffen zijn niet meer onuitputtelijk. De toekomst vraagt om een nieuwe manier van bouwen. Gebruik én hergebruik van bestaande gebouwen, gebieden en infrastructuur.  Deze circulaire benadering van bouwen vraagt om het gebruik van duurzame grondstoffen en materialen, het beperken van afval en het reduceren van de CO2-uitstoot, water- en energieverbruik. Wat betekent circulair bouwen voor jouw organisatie? Hoe ga je met deze lastige vraagstukken voor de toekomst om? Welke keuzes maak je? Waar liggen de voordelen? Welke mindset heb je nodig om de transformatie naar circulair bouwen te maken?  

Deze cursus gaat in op de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van grondstoffen en klimaat. Circulariteit is na deze opleiding voor jou niet meer ‘een’ thema maar het nieuwe normaal. De cursus is praktisch ingestoken met veel gebruik van actuele kennis en inzichten uit circulaire projecten in bouw en infra.  

Na het volgen van de cursus: 

  • heb je een integrale visie op circulaire transformatie in je eigen organisatie; 
  • heb je kennis van circulaire en biobased materialen en technieken; 
  • ken je nieuwe instrumenten en inzichten om de circulaire visie voor je eigen organisatie en voor (bouw)projecten te concretiseren en toe te passen; 
  • ken je de voorwaarden voor circulair aanbesteden en inkopen; 
  • beschik je over vaardigheden en een mindset om de circulaire transformatie te overzien; 
  • kun je concreet met circulariteit aan de slag; 
  • kun je relaties leggen tussen thema’s als circulariteit, energiezuinigheid en klimaatadaptatie; 
  • heb je passende vaardigheden en een juiste mindset om circulair bouwen verder te brengen binnen je eigen organisatie en (bouw)projecten. 

Meer informatie en aanmelden

< Lunchlezing Het Niet Meer Normaal | Bouwen met aarde en de relatie tussen materiaal, landschap en mens >